SFO

SFO-tilbudet for skoleåret 2024/2025 er dessverre fullt. Ta kontakt med skolen  om du ønsker å stå på venteliste. 

  • SFO-tilbudet ved Nord-Aurdal barneskole gjelder før og etter skoletid til elever i 1. - 4. trinn og for barn med særskilte behov i 1. - 7. trinn.
  • Det søkes for ett skoleår om gangen.
  • Ordinær søknadsfrist er 1.april.
  • Familier med lav inntekt kan søke om reduksjon i foreldrebetaling for ett år om gangen.

Søke og endre SFO-plass (Visma Flyt Skole Foresattportal)

I statsbudsjettet for 2024 ble det vedtatt 12 timer gratis SFO for elever på 1., 2. og 3.trinn. Ordningen skal gjelde fra skoleåret 2024/2025. 

 

SFO-ferietilbud​

Det tilbys SFO ferietilbud (omsorgs- og tilsynstilbud) ved Nord-Aurdal barneskole to uker i sommerferien, rett etter skoleslutt, for elever i 1.- 4.klasse og for barn med særskilte behov på 1.-7.trinn i kommunen.

SFO ferietilbud er nå fullt. Alle som har søkt før 1.april men som ikke har fått plass, blir stående på venteliste. Skolen kontakter dere dersom det blir ledig plass. 

Kontaktinfo

SFO-leder
E-post
Telefon 95 48 57 31
SFO
E-post
Telefon 61 35 67 40

Åpningstider

Før skoletid:
fra kl. 07:30 frem til skolestart kl. 08:30

Fra skoledagens slutt:
kl. 14:05 - 16:30
kl. 14:20 - 16:30 (torsdager)
 

Adresse

Nord-Aurdal barneskole
Øvrevegen 7
2900 Fagernes

Kartpunkt