SFO

Skolefritidsordningen er et omsorgs-, tilsyns- og aktivitetstilbud for 1.-4. klasse og for barn med særskilte behov i 1.-7. klasse. SFO-tilbudet ved Nord-Aurdal barneskole gjelder før og etter skoletid.

Søke og endre SFO-plass (Foresattportalen)Lagre

Prisliste SFO


Ferietilbud

Formannskapet i Nord-Aurdal vedtok 11.03.21, at det skal videreføres prøveordning for SFO ferietilbud for skoleåret 2021-2022. SFO ferietilbud sommeren 2021 er i uke 25 og 26. Tilbudet gjelder for 1.-4.klasse og barn med særskilte behov i 5.-7.klasse.

Søknadsskjema for ferietilbud (PDF, 484 kB)

Søknaden sendes Nord-Aurdal barneskole innen 12.april 2021.

 

Nord-Aurdal kommune og Norge er nå i en situasjon med tanke på korona-viruset som gjør at det er vanskelig å forutsi hvordan sommeren blir. Det tas derfor forbehold om at tilbudet ikke kan gjennomføres eller at det blir endringer.

Kontaktinfo

SFO
Telefon 917 55 894
Anne Marte Hippe Gjevre
SFO-leder
E-post
Mobil 414 20 682

Åpningstider

Før skoletid:
fra kl. 07:30 frem til skolestart kl. 08:30

Fra skoledagens slutt:
kl. 14:05 - 16.30
kl. 14:20 - 16:30 (onsdager)

Adresse

Nord-Aurdal barneskole
Øvrevegen 7
2900 Fagernes

Kartpunkt