SFO

  • SFO-tilbudet ved Nord-Aurdal barneskole gjelder før og etter skoletid til elever i 1. - 4. trinn og for barn med særskilte behov i 1. - 7. trinn.
  • Det søkes for ett skoleår om gangen.
  • Ordinær søknadsfrist er 1.april.
  • Familier med lav inntekt kan søke om reduksjon i foreldrebetaling for ett år om gangen.

Søke og endre SFO-plass (Visma Flyt Skole)Lagre

I statsbudsjettet for 2022 ble det vedtatt 12 timer gratis SFO for elever på 1. trinn. Nye forskrifter i tråd med den nye ordningen vil komme på høring i løpet av våren, og skal etter planen fastsettes sommeren 2022. Ordningen skal gjelde fra skoleåret 2022/2023. Prisliste (under) vil bli justert når forskrift for ordningen er vedtatt nasjonalt.

Det vil bli lagt ut ytterligere informasjon fortløpende.

 

 

Kontaktinfo

SFO
Telefon 917 55 894
Mobil 61 35 67 40
Anne Marte Hippe Gjevre
SFO-leder
E-post
Mobil 414 20 682

Åpningstider

Før skoletid:
fra kl. 07:30 frem til skolestart kl. 08:30

Fra skoledagens slutt:
kl. 14:05 - 16:30
kl. 14:20 - 16:30 (torsdager)
 

Adresse

Nord-Aurdal barneskole
Øvrevegen 7
2900 Fagernes

Kartpunkt