SFO

Skolefritidsordningen er et omsorgs-, tilsyns- og aktivitetstilbud for 1.-4. klasse og for barn med særskilte behov i 1.-7. klasse. SFO-tilbudet ved Nord-Aurdal barneskole gjelder før og etter skoletid.

Søke og endre SFO-plass (Foresattportalen)Lagre

Prisliste SFO


Ferietilbud

Kommunestyret i Nord-Aurdal vedtok 26.03.2020 at det skal tilbys SFO ferietilbud vinterferien 2021 (uke 9). Tilbudet gjelder for 1.-4.klasse og barn med særskilte behov i 5.-7.klasse.

Søknadsskjema for ferietilbud (PDF, 295 kB)

Søknaden sendes Nord-Aurdal barneskole innen 1.februar 2021.

 

Nord-Aurdal kommune og Norge er nå i en situasjon med tanke på korona-viruset som gjør at det er vanskelig å forutsi hvordan høsten og vinteren blir. Det tas derfor forbehold om at tilbudet ikke kan gjennomføres eller at det blir endringer.

Kontaktinfo

SFO
Telefon 917 55 894
Anne Marte Hippe Gjevre
SFO-leder
E-post
Mobil 414 20 682

Åpningstider

Før skoletid:
fra kl. 07:30 frem til skolestart kl. 08:30

Fra skoledagens slutt:
kl. 14:05 - 16.30
kl. 14:20 - 16:30 (onsdager)

Adresse

Nord-Aurdal barneskole
Øvrevegen 7
2900 Fagernes

Kartpunkt