SFO

  • SFO-tilbudet ved Nord-Aurdal barneskole gjelder før og etter skoletid til elever i 1. - 4. trinn og for barn med særskilte behov i 1. - 7. trinn.
  • Det søkes for ett skoleår om gangen.
  • Ordinær søknadsfrist er 1.april.
  • Familier med lav inntekt kan søke om reduksjon i foreldrebetaling for ett år om gangen.

Søke og endre SFO-plass (Visma Flyt Skole)Lagre

I statsbudsjettet for 2022 ble det vedtatt 12 timer gratis SFO for elever på 1. trinn. Nye forskrifter i tråd med den nye ordningen vil komme på høring i løpet av våren, og skal etter planen fastsettes sommeren 2022. Ordningen skal gjelde fra skoleåret 2022/2023. Prisliste (under) vil bli justert når forskrift for ordningen er vedtatt nasjonalt.

Det vil bli lagt ut ytterligere informasjon fortløpende.

 

SFO-ferietilbud​

Det tilbys SFO ferietilbud (omsorgs- og tilsynstilbud) ved Nord-Aurdal barneskole to uker i sommerferien, rett etter skoleslutt, for elever i 1.- 4.klasse og for barn med særskilte behov på 1.-7.trinn i kommunen.

  • Søknadsfrist er 1.april.
  • Det søkes for hele uker.

Ferie-SFO invitasjon 2023 (PDF, 531 kB)

Søknaden sendes Nord-Aurdal barneskole innen 10.september 2021 for høstferie-SFO.

Kontaktinfo

SFO
Telefon 91 75 58 94
Mobil 61 35 67 40
SFO-leder
E-post
Telefon 61 35 67 40

Åpningstider

Før skoletid:
fra kl. 07:30 frem til skolestart kl. 08:30

Fra skoledagens slutt:
kl. 14:05 - 16:30
kl. 14:20 - 16:30 (torsdager)
 

Adresse

Nord-Aurdal barneskole
Øvrevegen 7
2900 Fagernes

Kartpunkt