SFO

Skolefritidsordningen er et omsorgs-, tilsyns- og aktivitetstilbud for 1.-4. klasse og for barn med særskilte behov i 1.-7. klasse.

Lagre

Skoleåret 2019-2020 blir det SFO-tilbud ved Nord-Aurdal barneskole før og etter skoletid.

 

Ferietilbud
Kommunestyret i Nord-Aurdal vedtok 26.03.2020 at det skal tilbys SFO ferietilbud i to uker for sommeren 2020. Tilbudet gjelder for 1.-4.klasse og barn med særskilte behov i 5.-7.klasse.

Søk her (PDF, 224 kB)

Søknaden sendes Nord-Aurdal barneskole innen 15.april 2020.

Nord-Aurdal kommune og Norge er nå i en situasjon med tanke på korona-viruset som gjør at det er vanskelig å forutsi hvordan våren og sommeren blir. Det tas derfor forbehold om at tilbudet ikke kan gjennomføres eller at det blir endringer.

 

 

Prisliste SFO

 

Våren 2017 ble det gjennomført en brukerundersøkelse som bakgrunn for videre utvikling av SFO-tilbudet. Les hele rapporten her. (PDF, 2 MB)

Vi har et samarbeid med "Aktivitet for alle", som er et tilbud i regi av Fagernes IL og Valdres Storhall.

Kontaktinfo

SFO
Telefon 917 55 894
Anne Marte Hippe Gjevre
SFO-leder
E-post
Mobil 414 20 682

Åpningstider

Før skoletid:
fra kl. 07:30 frem til skolestart kl. 08:30

Fra skoledagens slutt:
kl. 14:05 - 16.30
kl. 14:20 - 16:30 (onsdager)

Adresse

Nord-Aurdal barneskole
Øvrevegen 7
2900 Fagernes