Fagdag basal demensutredning, Fagernes 14. september 2023

Det arrangeres tre like fagdager i Innlandet og demenskoordinator i Nord-Aurdal kommune, Tove Elisabet Evenrud, ble utfordret til være med og holde en av fagdagene på Fagernes. Fagdagene ledes av Brita C. Aaslie-Fjell fra USHT (Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester).

Fagdagen var fullbooket og det kom fagpersoner fra flere steder i Innlandet. Hovedforeleser Bjørn Lichtwarck, spesiallege og forsker ved alderspsykiatrisk avdeling ved Sykehuset Innlandet, snakket både om ulike demensdiagnoser, hvordan de påvirker hjernen og hvilke symptomer og utfordringer sykdommmene kan gi. Han snakket også om forskning på demens og hva som kan forventes framover. 

Janicke Lundhaug, demenskoordinator i Gjøvik kommune, guidet oss stødig gjennom flere av kartleggingsverktøyene som benyttes i diagnostisering av demens. Tove Elisabet Evenrud og Silje Kristin Brateng, sykepleier Aurdal institusjon, presenterte den demografiske demensutviklingen, og hvordan vi jobber inn mot personer med demens og deres pårørende i Nord-Aurdal.

Det er veldig viktig at vi har et godt samarbeid med spesialisthelsetjenesten, men enda viktigere er samarbeidet mellom pasientens fastlege og demenskoordinator/ hukommelsesteam, kommunens tildelingskontor og øvrige kommunale tjenester. Vi er veldig glade for at seks fastleger deltok på kurset, fem fra Nord-Aurdal og en fra Etnedal.

Vi har sett en økning i antall henvendelser fra fastleger til demenskoordinator etter kurset. Tirsdag i uke 43 skrev kommuneoverlege Per Einar Jahr, demenskoordinator Tove Elisabet Evenrud og leder for hukommelsesteamet Eivind Botten under en samarbeidsavtale mellom hukommelsesteamet og fastlegene. Avtalen skal sikre et godt faglig samarbeid om utredning og kartlegging til personer med symptomer på demenssykdom. Fagdagen ga oss både mer kunnskap, økt kompetanse og tettere samarbeid, akkurat det vi håpet på.