Skjenkebevillinger under Norsk Rakfiskfestival 2023

Norsk Rakfiskfestival AS arrangerer første helgen i november rakfiskfestival der lokal mat og andre produkter blir presentert for et bredt publikum.

Det er mange besøkende til Fagernes, og det er stor aktivitet spesielt i byen, men også generelt i Valdres. Rakfiskfestivalen har utviklet seg til å bli et stort og innholdsrikt arrangement til stor glede både for lokalbefolkningen og besøkende.

I forbindelse med denne festivalen kan ikke virksomheter med skjenkebevilling, som har beliggenhet innenfor festivalområdet, søke om endring/utvidelse av eksisterende skjenkebevillinger. Det kan heller ikke søkes om skjenkebevilling for en enkelt anledning/lukket selskap. Det vises til kart over festivalområdet.

Salgsbevilling omfattes ikke av begrensningen.