Tusen takk for en fantastisk innsats

Uværet «Hans» er over og heldigvis kom ingen fysisk til skade under dette ekstreme uværet og det er vi svært glade for. Når vi ser de store ødeleggelsen så er det faktisk et under at det gikk så bra som det gjorde.

Vi har startet jobben med å få oversikt over skadeomfanget, og hvilke enorme ødeleggelser det medførte i vår kommune. Kommunen har opprettet dialog med geolog og arbeidet med å kartlegge og vurdere de rasutsatte områdene vil etter hvert komme i gang. Vurderingen nå er at så lenge det ikke kommer nye store nedbørsmengder på kort tid så er det trygt å bo og oppholde seg i de områdene som ble evakuert.

Det var dramatisk og krevende for mange av våre innbyggere når regnværet sto på som mest, og flere måtte evakuere midt på natten og svært så raskt. Det er mye som skjer på kort tid, det er krevende og nødetatene jobbet på spreng og sørget sammen med kommunen for at de evakuerte kom seg trygt inn på vårt evakuerings- og pårørende senter (EPS), som er Scandic Fagernes Hotell.

Noen har mistet sine hjem og kan ikke flytte tilbake, andre har store og omfattende reparasjoner og vedlikehold på sine eiendommer. Dette er tungt å krevende for de berørte. Ber om at alle utviser respekt og forståelse for den vanskelige situasjon mange står i, og at vi rekker ut en hjelpende hånd til de som måtte ønske det.

Vi har ikke tall på hvor mange som brukte krafser, spader, gravemaskiner, traktorer og det de ellers måtte ha for redde hus, veier og verdier de dagene regnet sto på som mest. Det har bidratt til at mye ble reddet og skadeomfanget betydelig redusert. Fortsatt er det mye vei som trenger omfattende reparasjoner og vedlikehold. Både fylke og kommune vil sørge for sine veier og infrastruktur så fort det lar seg gjøre.

Grunnet de store nedbørsmengdene som var ventet, så hadde deler av kriseledelsen sitt første møte søndag kveld 6. aug. De første dagene var det svært intenst og hektisk i krisestaben. Krisestaben vil berømme det gode samarbeidet innad i staben og samarbeidet og samhandlingen mellom kommune, nødetater og Scandic Fagernes Hotell. Her var det veldig mye som fungerte svært bra.

Det er så mange, mange som har lagt ned en fabelaktig innsats disse dagene og det er helt umulig å begynne å nevne navn.

Det som står igjen som de største og varmeste inntrykkene etter de voldsomme ødeleggelsene, er den store og gode samhandlingen og samarbeidet mellom alle involverte. Det er også forståelsen og takknemligheten til de evakuerte på Scandic, og den enorme innsatsen og dugnadsånden som ble vist over hele kommunen vår. Dette vitner om en varme og et samhold i samfunnet vårt som vi skal være svært stolte av.

Det er et privilegium å få være kommuneledelse og ordfører i et slikt varmt og engasjert samfunn.

Tusen takk til dere alle for en fantastisk innsats disse krevende dagene.

 

Knut Arne Fjelltun
Ordfører Nord-Aurdal Kommune