Borgerlig vigsel

Stortinget har vedtatt lovendringer i ekteskapsloven. Lovendringen medfører at ansvaret for gjennomføring av borgerlige vigsler overføres fra tingrettene til kommunene.

Tilbud om vigsel - tid/sted

Alle som ønsker borgerlig vigsel i Nord-Aurdal tilbys følgende:

  • Tilbud om vigsel gis til alle – både kommunens innbyggere og personer fra andre kommuner.
  • Vigsler gjennomføres i kommunestyresalen på rådhuset på Fagernes, fredager i tidsrommet kl. 10.00-15.00.
  • Ønske om annet sted eller lokale, pynt, kulturelle innslag osv. må ordnes av brudeparet selv.

 

Gå gjennom listen nedenfor for mer informasjon, og fremgangsmåte for vigselsprosessen:

Kontaktinfo

Anne Møller
Politisk sekretær
E-post
Telefon 90 95 29 22