Samfunnssikkerhet og beredskap

Samfunnssikkerhet er evnen vi har til å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner og ta vare på liv, helse og grunnleggende behov under ulike former for påkjenninger og trusler. Beredskap er planlegging og forberedelser av tiltak for å begrense eller håndtere kriser eller andre uønskede hendelser på best mulig måte.

Befolkningsvarsling i Nord-Aurdal kommune

Innbyggere med fast adresse i Nord-Aurdal kommune blir varslet på med melding mobiltelefon (SMS-varsling).

Systemet brukes til å informere innbyggere om eventuelle problemer med vann og avløpstjenesten knyttet til adressen. Systemet kan også brukes ved krisehendelser. Systemet styres og administreres av teknisk avdeling.

Nasjonal varslingstjeneste for nødvarsel på mobil

Nødvarsel er en tjeneste fra norske myndigheter. Det betyr at hvis det oppstår en alvorlig situasjon med akutt fare for liv og helse der du er, så kan du få et nødvarsel til din mobiltelefon. Les mer

Bilde som viser et varslingsanlegg med en by i bakgrunnen. Varslingsanlegget har tre lydhorn som peker i hver sin retning - Klikk for stort bilde Foto: Stian Olberg, DSB
Ukrainas flagg - Klikk for stort bilde

Lokal informasjon om Ukraina-situasjonen

Nord-Aurdal kommune er i gang med å planlegge og mobilisere ressurser for å sikre nødvendige tiltak og tjenester til de som ankommer. Les mer her

 

Beredskap ved bortfall av strøm og telekommunikasjon

Ved bortfall av all strøm og telekommunikasjon har Nord-Aurdal kommune oppretter 6 faste oppmøtepunkter. Dette er kommunale/offentlige bygninger i kommunen som innbyggere måoppsøke for å få hjelp og informasjon. Disse oppmøteplassene vil bli bemannet med en brannbil med nødkommunikasjon, og kan kommunisere med Valdres legevakt og ambulansetjenesten.

Disse 6 oppmøteplassene er:

1. Fagernes Nord-Aurdal ungdomsskole Tveitavegen 12

2. Leira Valdres storhall Skolevegen 18

3. Aurdal Aurdal omsorgssenter Petersborg 3

4. Ulnes Ulnes barnehage Panoramavegen 89

5. Skrautvål Skrautvål barnehage Skrautvålsvegen 624

6. Vestringsbygda Vestringsbygda barnehage Vestringslinna 630

 

Lenker: