Næringssatsing - Omstillingsprosjekt

Nord-Aurdal kommune har i samarbeid med Innlandet fylkeskommune og Innovasjon Norge tatt initiativ til et nyskapings- og omstillingsprogram for Nord-Aurdal.

Hovedmålet er et bærekraftig lokalsamfunn for fremtiden, gjennom å utvikle lokalt næringsliv basert på de fortrinn vi har. Ambisjonen er å sikre de eksisterende - og bidra til 200 nye arbeidsplasser i 2021-2026.

Vi utarbeider nå en strategi for dette arbeidet, med satsing på opplevelsesnæringer, nyskaping og innovasjon, kompetanse og samhandling.

Visjonen for arbeidet er 'Sammen - skaper vi vekst og utvikling', som viser at dette er et felles løft i samarbeid mellom kommune, næringsliv og lokalsamfunn.

Her kan du lese mer om planene for den viktige satsingen:

Omstillingsplan Næringsutvikling (PDF, 2 MB)
Handlingsplan Næringsutvikling (PDF, 950 kB)