Næringssatsingen - Omstillingsprogram

I perioden 2021 – 2026 er målet å skape 200 nye arbeidsplasser i Nord-Aurdal. Det er også fokus på å bevare eksisterende arbeidsplasser.

 

Logo for omstillingsprogrammet som viser visjonen; Sammen for vekst og utvikling - Klikk for stort bilde

Visjonen er Sammen for vekst og utvikling. Nord-Aurdal kan ikke nå målet alene, så det legges opp til et omfattende samarbeid med bedrifter og organisasjoner i lokalsamfunnet. Omstilling har også et regionalt fokus. Det betyr at bedrifter også utenfor Nord-Aurdal kan delta i programmer der flere bedrifter deltar. Det er bare bedrifter med forretningsadresse i Nord-Aurdal som kan søke direkte støtte til utviklingsprosjekter.

Dette er omstillingsstyret:

  • Knut Arne Fjelltun – velges for kommunestyrevalgperioden  (Styreleder)
  • Lene Dygd Kvisgaard – velges for kommunestyrevalgperioden
  • Kaja Funder Idstad - på valg i 2024 (nestleder i styret)
  • Guri Svennæs – på valg i 2025
  • Sjur Olav Ødegaard - på valg i 2024
  • Marius Bauge –  på valg i 2023
  • Lars Christian Stensrud - på valg i 2024

Håvard Halvorsen og Tor Erling Sæthre er vara for henholdsvis Knut Arne Fjelltun og Lene Dygd Kvisgaard.

Formannskapet er valgkomiteen.

 

Omstillingsprogram
Tittel Publisert Type
Omstillingsplan

12.11.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned NAK_omstillingsplan.pdf
Omstillingsprogram handlingsplan 2023

19.01.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned NAK_handlingsplan_2023.pdf
Jordfruktbarhetskurset_2023_Valdres_2

02.02.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Jordfruktbarhetskurset_2023_Valdres_2.pdf
Årsrapport omstillingsprogrammet NAK 2022

16.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Årsrapport omstillingsprogrammet NAK 2022.pdf

Jordfruktbarhetskurset arrangeres i 2023 i Valdres som det sjette i rekken. Vibhoda Holten sammen med den danske rådgiveren Martin Beck er kursholdere i ei utdanning hvor bønder lærer å bygge fruktbar jord og humus. Temaet er høyaktuelt nå som gjødselprisene går til værs, og god utnytting av næringsstoffene blir enda viktigere.

Omstillingsprogrammet har pågått i halvannet år. Hva er situasjonen i dag og hvordan ser vi på veien videre? 

Styret i Omstillingsprogrammet var tirsdag på bedriftsbesøk hos Danebu Kongsgaard på Aurdalsåsen. Der fikk vi høre om den store oppgraderingen som er gjort på hotellet, samt de videre utviklingsplanene for både Kongsgaarden og Danebu Panorama.

Kontaktinfo

Siri Ødegaard
E-post
Mobil 99 51 83 42