Næringssatsingen - Omstillingsprogram

I perioden 2021 – 2026 er målet å skape 200 nye arbeidsplasser i Nord-Aurdal. Det er også fokus på å bevare eksisterende arbeidsplasser.

 

Logo for omstillingsprogrammet som viser visjonen; Sammen for vekst og utvikling - Klikk for stort bilde

Visjonen er Sammen for vekst og utvikling. Nord-Aurdal kan ikke nå målet alene, så det legges opp til et omfattende samarbeid med bedrifter og organisasjoner i lokalsamfunnet. Omstilling har også et regionalt fokus. Det betyr at bedrifter også utenfor Nord-Aurdal kan delta i programmer der flere bedrifter deltar. Det er bare bedrifter med forretningsadresse i Nord-Aurdal som kan søke direkte støtte til utviklingsprosjekter.

Dette er omstillingsstyret:

  • Knut Arne Fjelltun – velges for kommunestyrevalgperioden  (Styreleder)
  • Siv Elisabeth Lexberg – velges for kommunestyrevalgperioden
  • Kaja Funder Idstad - på valg i 2024 (nestleder i styret)
  • Guri Svennæs – på valg i 2025
  • Sjur Olav Ødegaard - på valg i 2024
  • Marius Bauge –  på valg i 2023
  • Lars Christian Stensrud - på valg i 2024

Håvard Halvorsen og Tor Erling Sæthre er vara for henholdsvis Knut Arne Fjelltun og Ove Ekerbakke.

Formannskapet er valgkomiteen.

 

Omstillingsprogram
Tittel Publisert Type
Omstillingsplan

12.11.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned NAK_omstillingsplan.pdf
Årsrapport omstillingsprogrammet NAK 2022

16.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Årsrapport omstillingsprogrammet NAK 2022.pdf
Retningslinjer for bruk av omstillingsmidler - Rev 2023

05.10.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Retningslinjer for bruk av omstillingsmidler - Rev 2023.pdf
Omstillingsprogram handlingsplan 2024

05.02.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Handlingsplan 2024.pdf
Omstillingsprogram nyhetsbrev 1 - 2024

05.02.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Nyhetsbrev 1 - 2024.pdf
Jordfruktbarhetskurset Fjellregionen 2024

05.02.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Jordfruktbarhetskurset_Fjellregionen2024_.pdf

Artikkelliste

Kontaktinfo

Siri Ødegaard
E-post
Mobil 99 51 83 42