Administrasjonen

Kommunedirektøren er organisasjonens øverste administrative leder. Ledergruppen består for øvrig av tre kommunalsjefer samt leder for HR, service og kommunikasjon.   

Mer informasjon om kommunens administrative ledelse, inkludert stab- og støttefunksjoner, finner du under menyknappene over.