Massedeponi Brøtaskogen – Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan

Kommunestyret vedtok i møte den 23.03.2023, sak 034/23, detaljreguleringsplan for Massedeponi Brøtaskogen. Vedtatt reguleringsplan tilrettelegger for deponi for mottak av rene masser, samt næringsareal på deponiet når det er ferdig fylt opp.

Utvalgssak og øvrige plandokumenter finner du som lenker på denne siden. Dokumentene kan også sees på kommunens kartside www.valdreskart.no under arealplaner (søk: «Massedeponi Brøtaskogen» eller planID 2020001).

Vedtaket kan etter plan- og bygningsloven § 1-9 og forvaltningsloven kap. VI påklages. Eventuelle klager må sendes skriftlig til Nord-Aurdal kommune, Boks 143, 2901 Fagernes, eller pr. e-post til nak@nord-aurdal.kommune.no, innen 11.05.2023. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må framsettes skriftlig til Nord-Aurdal kommunen innen 3 år, jamfør plan- og bygningsloven kap. 15.

 

Brøtaskogen
Tittel Publisert Type
Reguleringsplan for Massedeponi Brøtaskogen - sluttbehandling

18.04.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Reguleringsplan for Massedeponi Brøtaskogen - sluttbehandling.pdf
Massedeponi Brøtaskogen_Bestemmelser

18.04.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Massedeponi Brøtaskogen_Bestemmelser.pdf
Planbeskrivelse og KU Brøtaskogen

18.04.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Planbeskrivelse og KU Brøtaskogen.pdf
Massedeponi Brøtaskogen_Plankart

18.04.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Massedeponi Brøtaskogen_Plankart.pdf