Skogbruk

"Stammespråk"
Her er noen nyttige ord og uttrykk å kunne når man snakker skog:
 
 • Avvirkning = Hogst av tømmer.
 • Bonitet = Hvor fort vokser trærne? 8 er lav, 23 er høy. G står for gran og F står for furu.
 • Drift = En organisert tømmerhogst i et avgrensa område.
 • Foryngelse = Å få det til å vokse ny skog der man har hogd. 
 • Planting, såing eller ”naturlig foryngelse” (å la trærne gjøre det selv).
 • Hogstklasse = Hvor gammel er skogen?
  • I = Snau hogstflate
  • II = Nettopp plantet
  • III = Yngre produksjonsskog: baby til fjortis
  • IV = Eldre produksjonsskog: voksne
  • V = Hogstmoden skog: på gamlehjemmet
    
 • Lunne = En haug med tømmer, sortert etter hva det skal brukes til.
 • MIS = Miljøkartlegging i skog. Kartlegging av biologiske verdier.
 • MIS-figur = Et biologisk viktig område (død ved, rik bakke) minst 2 mål.
 • Proveniens = Hvor er treet tilpassa å vokse? Sør/Nord, høyt til fjells/i lav-landet.
 • Skogbrukssjef/ rådgiver/fagansvalig skog = kommunalt ansatt som forvalter lovverk som har å gjøre med skogbruket.

Kontaktinfo

Ragnar J. Haga
Skogbruksrådgiver
E-post
Telefon 61 35 90 00