Planting

For 2018 gis det 80 prosent tilskudd til skogeier for inntil 50 planter/daa som plantes utover et fastsatt, bonitetsavhengig minimumsantall.

Planting
Bonitet Minimum plantetall pr. dekar Intervall for plantetall som utløser tilskudd (inntil 50 planter/daa etter oppfylt minimumskrav)
Uten markberedning Medberedt
26 220 220-270 198-248
23 220 220-270 198-248
20 200 200-250 180-230
17 180 180-230 162-212
14 160 160-210 144-194
11 130 130-180 117-167
8 100 100-150 90-140

Er feltet markberedt ser tabellen litt annerledes ut, men tilskuddssatsen er det samme

Det gis 60 % tilskudd til suppleringsplanting med inntil 50 planter/daa med et krav om at plantetetthet etter supplering tilfredsstiller det fastsatte minimumsantall pr daa ved tettere nyplanting.

Søknad om tilskudd registreres digitalt via ‘Skogfond på nett’, som alle skogeiere har tilgang til via Landbruksdirektoratets hjemmeside. Som en del av søknadsregistreringen, skal feltet som er tilplantet tegnes inn på kartet. Dokumentasjon av kostnader lastes opp som vedlegg i slutten av utfyllingen. Som et alternativ til digital registrering, kan søknad om tilskudd leveres på papir til kommunen. Dette skal skje på skjema LDIR-909 , og med søknaden skal det leveres kopi av faktura og et kart som viser hvor tiltaket er gjennomført.

Kontaktinfo

Ragnar J. Haga
Skogbruksrådgiver
E-post
Telefon 61 35 90 00