Full pakke med sansehage og Folkevognboble for demensomsorg i Aurdal

Tirsdag 8. april var en merkedag for demensomsorgen i Nord-Aurdal kommune, da ordfører Knut Arne Fjelltun klippet snoren og åpnet vårt nye praktbygg i Aurdal.

Koronasituasjonen førte til et begrenset åpningsarrangement

Nord-Aurdal kommune er veldig stolte av vårt nye, moderne bygg. Vi skulle så gjerne ha fått vist fram praktbygget til alle som kunne ha lyst til å ta det nærmere i øyesyn. På grunn av koronabegrensninger da arrangementet ble planlagt, måtte vi dessverre lage et arrangement med maks 30 gjester. Åpen dag måtte dessverre utgå. Når beboere og ansatte er på plass, og driften er vel i gang, skal vi arrangere en skikkelig åpningsfest for disse.

På gjestelista til åpningen var ordfører og en representant fra Formannskapet, tidligere ledere ved Aurdalsheimen, representanter fra Sanne Hauglid AS og nåværende ledere i kommunen. Vår lokale internasjonale stjerneartist, Ragnhild Hemsing, stod for de musikalske innslagene.

De fire lederne som har vært mest involvert i byggeprosjektet, Stine Mari Skrindsrud Nordaas, Eirunn Bjørkheim, Mary Lundgård og Gro Merete Holde ønsket velkommen og fortalte litt om prosessen og forventningene til hva vi skal få til i bygget. Deretter tok ordfører Knut Arne Fjelltun ordet og takket alle som har vært involvert i det store prosjektet. Eli Enger fortalte en kortfattet historie om pleie- og omsorgstjenestene i Aurdal. Sammen med Kathrine Fønhus Brenna og Rigmor Ranheim hadde de skrevet et festskrift om Aurdalsheimen historie til åpningen (lenke), med bildebidrag fra Berit Dajani. Etter enkel bevertning, kaffe og kake, var det omvisning på bygget.

  

Framtidens demensomsorg

Det er stort for demensomsorgen i Nord-Aurdal kommune, for beboere og pårørende, og for de ansatte som får langt bedre arbeidsforhold i et topp moderne bygg. Velferdsteknologiske løsninger legger til rette for at beboerne skal oppleve verdighet og trygghet tilpasset sine behov, og for at de trygt kan bevege seg rundt. For de ansatte er teknologien en trygghet for at det gis nødvendig og god omsorg og helsehjelp når det trengs, uten å forstyrre unødig. Teknologien skal være et supplement til varme, trygge og nærværende ansatte som har valgt å jobbe med denne pasientgruppen.

Fredag 11. februar flytter de første beboerne inn, og i løpet av kort tid vil det være full drift med 24 beboere og 40 ansatte. Beboerne har store, flotte rom med eget bad som er godt tilrettelagt. Synnøve Gabrielsen har malt unike dørskilt til alle beboerrom og flere andre rom i avdelingene for å skape en god atmosfære. Det er fire avdelinger, to i hver etasje, med 5-7 beboere i hver avdeling. Avdelingene har hver sin koselige dagligstue, og det er kjøkken i hver etasje tilknyttet avdelingene. Bygget inneholder også aktivitetsrom, frisør og fotterapeut. Ute er det to sansehager, den ene med en ekte Folkevognboble, den andre med utekjøkken som også pårørende kan bruke.

Fakta Aurdal institusjon

 • Areal:                   3400 m2. 
 • Byggekostnad:   125 mill. kr
 • Byggetid:             ca 2 år.
 • Beboerrom:        24
 • Antall årsverk:    28 

Nord-Aurdal kommune vil takke

 • iVest Consult AS og Aaland arkitektkontor AS, for godt prosjektarbeid og gode tegninger 
 • Hovedentreprenør Sanne Hauglid AS v /Byggeleder Lars Tvenge og prosjektleder Petter Remmen Johansen, for svært godt arbeid utført av dyktige fagfolk, og for et utmerket og godt samarbeid.
 • Alle underentreprenører, for godt utført arbeid.
 • Bergfoss Byggprosjektering v/ byggeleder Lage Berg, for meget god bistand.
 • Våre egne ansatte som har bidratt på imponerende måte helt fra starten av til å finne gode løsninger og sørget for godt samarbeid på tvers av virksomhetene. Runar Kittelsen, Øyvind Døvre og Karsten Hagaseth fra virksomhet Teknisk og næring, Stine Mari Skrindsrud Nordaas, Eirunn  Bjørkheim, Gro Merete Holde, Mary Lundgård og Liv Kjonerud fra helse og omsorg.  
 • Våre festskriftforfattere Eli Enger, Kathrine Fønhus Brenna og Rigmor Ranheim
 • Ragnhild Hemsing, for høytidelig og stemningsfullt fiolinspill
 • Takk til alle gjestene for et fint åpningsarrangement.  

Til slutt vil vi takke ansatte, virksomhetsleder og avdelingsleder som står på i oppstarten, flytteprosessen og innkjøringen av nye Aurdal institusjon.

Festskrift for åpningen (PDF, 489 kB)