Støttekontakt

Støttekontakt er en tjeneste til personer som på grunn av nedsatt funksjonsevne har behov for bistand til å delta på ulike aktiviteter utenfor hjemmet.

En støttekontakt hjelper en annen person gjennom sosialt samvær og ulike aktiviteter. Tilbudet skal hjelpe deg til å bli mer trygg på deg selv og omgås andre mennesker i større grad. Støttekontakten kan f.eks bli med på kafé, kino, idrettstilstelninger eller andre sosiale aktiviteter.

Det er gratis å motta støttekontakt, men du må selv dekke dine egne utgifter mens du er sammen med støttekontakten, som for eksempel inngangspenger til svømmehall, kinobillett, mat osv. Tjenesten kan innvilges som gruppetilbud når det er aktuelt.