Hjemmetjenester

Hjemmetjenester er et samlebegrep på tjenester til personer som bor hjemme, og som på grunn av helsesvikt har behov for opplæring, tilrettelegging eller hjelp til å ivareta egenomsorg.

Du finner de ulike tjenestene som knapper øverst på siden.

Kontaktinfo

Hjemmetjenesten

Sentrum 976 89 021

Ytre 976 89 023