Nord-Aurdal kommune forbereder fremtidens eldreomsorg

Nord-Aurdal kommune er i full gang med å forberede seg for fremtidens eldreomsorg. En viktig brikke i dette er oppbyggingen av flere institusjonsplasser i Aurdal, som vil ivareta satsing rettet mot mennesker med demenssykdom.

I mars 2020 starta Valdresentreprenøren Sanne Hauglid AS bygging av en ny institusjon på tomta der tidligere Aurdalsheimen sto. Til jul skal bygget, som rommer 24 beboerplasser, stå ferdig.

Institusjonen skal tas i bruk i første kvartal av neste år.

       

Virksomhetsleder Eirunn Bjørkheim og avdelingsleder Mary Lundgård foran det nye bygget som reiser deg i Aurdal. Torbjørn Moen, Avisa Valdres Satsing på demensomsorg

Bakgrunnen for satsingen er fremskriving av tall som viser at alderssammensetningen og den pleietrengende andelen av befolkningen vil øke fremover mot 2035 – 2040.

Situasjonen vil blant annet kreve flere institusjonsplasser. Det antas også at demenssykdom i befolkningaën vil øke. Per i dag kjøper kommunen syv institusjonsplasser i Sør-Aurdal. Disse skal flyttes til Aurdal på nyåret.

– Det kommunen egentlig gjør nå er å rigge oss for ei ny framtid, sier virksomhetsleder Eirunn Bjørkheim og avdelingsleder Mary Lundgård. 

Samtlige institusjonsplasser får enerom og bad, det er et krav i dagens institusjonsplanlegging. Av de 24 plassene bygges ett av dem som en såkalt forsterka enhet, blant anna med egen personalsluse og hage/uteplass. Det blir også en del fellesfunksjoner som frisør, fotpleie, fysioterapeut og ergoterapeut i bygget, forteller Eirunn Bjørkheim.

Bruk av forskjellige former for velferdsteknologi er aktuelt ved driften av institusjonen. Valg av farger på vegger og inventar samt riktig lyssetting er også viktige faktorer å ta hensyn til for å sikre optimale forhold for pasienter med demenssykdom. Det er blant annet valgt noe som kan kalles døgnrytmebelysning, som regulerer lyset etter en vanlig døgnrytme.

Nord-Aurdal har organisert seg med et eget team for demens bestående av en sykepleier, en helsefagarbeider med videreutdanning innen fagfeltet og en ergoterapeut. Avdelingsleder Mary Lundgård har vært i tjenesten i ett år og kom fra jobb som demenskoordinator i Nordre-Land kommune. Hun gleder seg stort til at tilbudet til mennesker med demenssykdom i Nord-Aurdal kan utvides. Ved å få en ny og moderne institusjon, er hun rimelig sikker på at det vil bli endringer til det bedre, både for beboere, pårørende og ansatte. Nå om dagen bruker ledelsen mye av sin tid til å planlegge organiseringen og innholdet i den nye institusjonen som skyter fart.

Virksomhetsleder Eirunn Bjørkheim, som har jobbet i Nord-Aurdal kommune siden i 2008, har vært med i planleggingen hele veien, fra utarbeidelsen av forprosjektet og til selve hovedprosjektet. Det skriver seg tilbake til 2018. Nå er hun veldig glad for det som er i ferd med å realiseres.

 

Sansehage

Oppbygging av en ny sansehage vil bli 'prikken over i-en' i satsingen i Aurdal. Sansehagen vil bestå av et areal i vest- og et i østenden av bygget, tilsammen nærmere 500 kvadratmeter.

En egen prosjektgruppe har arbeidet med utviklingen av sansehagen som nå begynner å ta form.

Gruppa har bestått av representanter fra ledelsen, ansatte og brukere. Eirunn Bjørkheim forteller at også landskapsarkitekt og kommuneplanlegger Rolf-Erik Buøen Poppe har bidratt aktivt i utformingen.

Fokuset har vært å skape et uterom som ivaretar muligheten for pasientene til å bevege seg fritt, samtidig som den kan brukes til tilpassede aktiviteter. Sansehagen skal også være et sted som de pårørende kan gjøre bruk av når de er på besøk.

I plassen i sørenden av bygget vil kommunen anlegge et eget utekjøkken som kan benyttes til å lage mat sammen med pasientene. Sittegrupper og utepeis hører selvsagt med. Et drivhus blir også en del av tilbudet, hvor det skal dyrkes egne blomster og grønnsaker.

Når det er for kaldt til å bruke sansehagen ute, vil brukerne disponere en egen vinterhage og et aktivitetsrom inne.

Sansehagen i vestenden av bygget (prosjektskisse) 

 

Veteranbil og høvelbenk

Sansehagen i vestenden av bygget vil få et helt spesielt innslag som det er rettet store forventninger til. Det jaktes nemlig på en veteranbil som skal få plass under utbygget mot nordvest. Det er et mål å få bilen på plass allerede i høst. Nå ønsker derfor kommunen å komme i kontakt med eiere av gamle kjøretøy, helst fra 1960 eller 1970-tallet, som kan passe inn.

Er det noen som har en bil de ønsker å selge eller gi bort, håper Lundgård at de tar kontakt med henne. 

Bjørkheim har også en annen ting på ønskelista. Det er en god, gammeldags høvelbenk som kan brukes til litt småsnekring sammen med brukerne.

 

Livsglede for alle

Institusjonen i Aurdal er et sertifisert livsgledehjem. Dette betyr at de ansatte jobber kontinuerlig med å bli kjent med pasientene og lage tilpassede aktiviteter til dem. Aktivitetene kan gjennomføres i samarbeid med frivillige eller lag og organisasjoner som ønsker å bidra. Det går en rød tråd gjennom alt dette. Alt er godt planlagt og gjennomtenkt.

Med dette nye vil vi få langt flere muligheter å spille på enn vi noen gang har hatt. Vi har tro på at det vil øke kvaliteten i tilbudene og ha en positiv effekt i forhold til de pårørende.

Nord-Aurdal kommune ser frem til å kunne åpne det nye institusjons- og omsorgstilbudet i Aurdal!