Dag- og aktivitetstilbud demens

Dagtilbudet skal bidra til en meningsfull hverdag for personer med demens, med fokus på aktivitet, ernæring, opplevelse av mestring, trygghet og sosialt samvær. Solstogo dagtilbud er i Aurdal på tirsdager. Adressen er Petersborgvegen 8, 2910 Aurdal. Dagtilbudet finner du i underetasjen i Aurdal omsorgsbolig. Åpningstiden er fra kl 09:00 til kl 15:00.

Inntakskriterier:

  • Være hjemmeboende i privat bolig i kommunen
  • Ha en demensdiagnose, lett til moderat
  • Nyttiggjøre seg aktivitet og tilbud og fungere i et fellesskap
  • Kunne spise selv
  • Selvstendig i påkledning- og toalettsituasjon, eventuelt med lett tilrettelegging
  • Selvstendig i forflytning, med eller uten hjelpemiddel

 

Avslutningskriterier:

Det kan være aktuelt å avslutte tjenesten når bruker:

  • Har behov for en-til-en oppfølging
  • Trenger tett oppfølging med hygiene og toalettbesøk
  • Viser problemer med å finne frem på dagtilbudet
  • Varig endring av helsetilstand

 

Vi tilbyr transport.

Kontakt Tildelingskontoret for mer informasjon eller søknad på tjenesten.

Kontaktinfo

Tildelingskontoret
Telefon 61 35 93 17

Telefonen er stengt:
Tirsdag og torsdag