Forslag til lokal forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg, samt regulering av feie- og tilsynsavgift. Høring.

Formannskapet i Nord-Aurdal vedtok i møte den 23.01.2020, sak 001/20, å legge lokal forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg, samt regulering av feie- og tilsynsavgift, ut på høring.

Utvalgssaken og høringsutkastet finner du på denne siden, og kan også sees på kommunens servicetorg på rådhuset.

Eventuelle synspunkter til høringsutkastet sendes skriftlig til Nord-Aurdal kommune, brannvesenet, Postboks 143, 2901 Fagernes, eller per e-post til no-nakpost@nord-aurdal.kommune.no.

Høringsfrist er 31.03.2020.

Forskrift om feiing og tilsyn ved fyringsanlegg
Tittel Publisert Type
Høringsutkast_Forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg_Nord-Aurdal kommune

04.02.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Høringsutkast_Forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg_Nord-Aurdal kommune.pdf
Utvalgssak_formannskapet_01-20

04.02.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Utvalgssak_formannskapet_01-20.pdf