Markering av at det er 80 år siden kampene i Aurdal.

28. april er det 80 år siden det ble utkjempet harde kamper i Aurdal mellom tyske styrker med flystøtte og norske soldater. Fem norske soldater fra vestlandet mistet livet. Kampene satte spor i landskapet, og ikke minst i folkeminnet.

I 1995 reiste Aurdal historielag en stein til minne om de falne fra og i Aurdal sogn. Nå har de med god hjelp av krigshistoriker Knut Werner-Hagen satt opp en informasjonstavle som ble avduket i forbindelse med en enkel seremoni 28. april kl. 17.00.

Markeringen er et samarbeid mellom Aurdal historielag og Nord-Aurdal kommune. Siden folk ikke kan samles, er seremonien filmet.