Vi har fått nye nettsider

I samarbeid med ACOS har vi redesignet våre nettsider slik at det blir enklere for deg å finne frem.

Kulturprisen tildeles en person eller en organisasjon i Nord-Aurdal kommune som har gjort en betydelig innsats for kulturlivet i kommunen.

Innen 1. juli 2018 skal alle vannforsyningssystem være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder også de som er små, for eksempel en brønn som forsyner to hus med drikkevann. Mer informasjon, og lenke til registreringsskjemaet, finnes på mattilsynet.no.

I medhold av plan- og bygningslovens § 11-15 har kommunestyret i Nord-Aurdal kommune vedtatt kommunedelplan for barnehage og skole 2018-2029, samt kommunedelplan for kultur, idrett og fritid. Planene ble vedtatt 22. mars 2018, i sak 009/18.

I medhold av eiendomsskatteloven §15 blir lister for utskrevet eiendomsskatt i Nord-Aurdal kommune lagt ut til offentlig ettersyn. Listene ligger ute i 3 uker fra 28. februar. Listene er også tilgjengelige på servicetorget i kommunehuset. Klagefrist er 6 uker.

Fra 2018 vil du motta faktura for kommunale eiendomsavgifter fire ganger i året, mot tidligere to.

Gatekunst i ungdomsklubben

7. klassingene i Nord-Aurdal fikk være med å dekorere den ene veggen i de nye lokalene til ungdomsklubben, som snart åpner i det gamle misjonshuset.

Økonomiplan 2018-2021 - Nord-Aurdal kommune, vedtatt

Kommunestyret vedtok den 21. desember Økonomiplan 2018 – 2021. Kommunestyret har vedtatt en økt satsing på forebygging.