Vi har fått nye nettsider

I samarbeid med ACOS har vi redesignet våre nettsider slik at det blir enklere for deg å finne frem.

Kommunerevisjon IKS søker daglig leder til et selskap med spennende oppgaver innenfor regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll.

Planutvalget i Nord-Aurdal kommune vedtok 8.februar 2018 å starte opp arbeidet med å kartlegge og verdsette friluftsområder i kommunen. Dette arbeidet har nå startet opp.

 

Oppland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (FTU) skal dele ut Trafikksikkerhetsprisen 2018 for forebyggende trafikksikkerhetsarbeid. Kommuner, skoler, organisasjoner, foreninger og enkeltpersoner i Oppland kan nomineres.

Norsk Rakfiskfestival AS arrangerer første helgen i november den årlige begivenheten med rakfiskfestival der lokal mat og andre produkter blir presentert for et bredt publikum.

Den åttende sommervandringen er nå over. Frist for å sende/levere inn registreringsskjema er mandag 22.okt. Det vil bli annonsert på kommunens hjemmeside når krusene kan hentes.

Nord-Aurdal kommune tilbyr nå «Opplevelseskortet» - et kort som gjør det enklere for barn å delta på ulike kultur- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes økonomi og livssituasjon.

Omsorg og rehabilitering arrangerte to kick- off -seminar for «Livsglede for eldre»  19.og 20. september på VLMS. Her var alle ansatte som omfattes av prosjektet med, samt at representanter fra Valdres videregående skole og barnehagene i Nord-Aurdal deltok. Flere frivillige organisasjoner ble invitert, men det var dessverre ingen av dem som kunne møte.

Bilbruk er et viktig bidrag til eldres livskvalitet, og gir frihet og mobilitet. Hvis helsa blir dårligere blir gjerne bilen enda viktigere enn den var tidligere.

Siden 1979 har Nord-Aurdal kommune tildelt Kulturprisen en person eller en organisasjon i Nord-Aurdal som har gjort en betydeleg innsats for kulturlivet i kommunen. Hovedutvalget vedtok i møte 7. juni at Kulturprisen 2018 skal gå til Alf Richard Kraggerud og Jon Gjesdal.

Oppland fylkeskommune og kommunene ønsker nå å få inn nye data om hvordan det er å leve og bo i Oppland. I uke 36 går startskuddet for den store folkehelse- og levekårsundersøkelsen 2018!