Barnehagedagen 2024

Barnehagedagen ble markert for første gang i 2005. Siden da har stadig flere barnehager, landet rundt, valgt å bli med på markeringa. Målet er å synliggjøre kvaliteten i norske barnehager, hvert år med nytt tema.  I 2024 markeres dagen den 12. mars og setter søkelys på kulturarv, med slagordet “Stedet mitt”!

Grafikk som illustrerer årets tema "Stedet mitt". To barn har laget seg sin egen provisoriske teltplass på gressplenen. - Klikk for stort bilde

 

Se bilder og historier fra barnehagedagen 2024 i Nord-Aurdal (PDF, 6 MB)