Prøvetur med bussavgang fra skysstasjonen for elever ved NABS og NAUS

Vi gjennomførte i dag tirsdag 19.3, en prøvetur med bussavgang fra skysstasjonen for elever fra NABS og NAUS etter skoleslutt. 

Klassene fra NABS hadde med seg to voksne hver – i tillegg til 12 personer/vakter som hjalp til med å trygge kryssingen av Garlivegen, Sløavegen og E16. Takk til alle som bidro til en trygg og god gjennomføring for vårer elever. 

Erfaringen er at selv om turen gikk fint, er det ressurskrevende å skulle krysse så trafikkerte veger som E-16. Dette er ressurser som en må ta fra skolen og andre prioriterte områder. Nå samler vi erfaringene fra denne turen, og oppsummerer disse sammen med politikerne. Sammen skal vi finne en god vei videre.

 

Med vennlig hilsen Martin Sæbu
Kommunedirektør