Tilsyn knyttet til barnevernstjenestens oppfølging med barn i fosterhjem

Statsforvalteren har gjennomført tilsyn knyttet til barnevernstjenestens oppfølging med barn i fosterhjem nå i høst. Tilsynet er en del av Helsetilsynets landsomfattende tilsyn på området.

Nord-Aurdal kommune vil takke Statsforvalteren for et vel gjennomført tilsyn, der alle involverte har opplevd at det har vært god dialog. Kommunen er glad for at Statsforvalteren har fått tydelig fram at det gjøres mye godt arbeid i barnevernstjenesten med oppfølging av barn i fosterhjem. Tjenesten har hyppig kontakt med fosterhjemmene og har god kjennskap til barna og familiene. Det er også etablert styring for tjenesten som ivaretar mye god praksis, og de ansatte opplevde stor grad av lederstøtte.

Tilsynet har samtidig avdekket noen mangler i styringen og i arbeidsprosessene i barnevernstjenestens oppfølgingsarbeid. Vi tar på alvor det lovbruddet vi har fått og de manglene tilsynet har avdekket. Vi skal lage en god plan for å få på plass det nødvendige og ser fram til god dialog med Statsforvalteren i dette arbeidet