Trafikksikkerhet i fokus | Full fokus

Bruken av håndholdt mobiltelefon (ulovlig) i trafikken anslås til på være ca. 2,5 %. Betyr 1,1 mrd. kjøretøykilometer i 2012 som er kjørt med ulovlig bruk av mobiltelefon 433.070 ganger fra Farsund til Vardø (2.540 km.) (TØI)

Noen korte fakta:

  • Uoppmerksomhet var medvirkende årsak i tre av ti dødsulykker i perioden 2011-2015. Totalt 160 ulykker av 544. 
  • Tasting eller teksting på telefon er forbundet med ekstremt høy risiko. Anslagene på relativ risiko i forskningslitteraturen varier fra 22 til 164 ganger høyere ved tasting/teksting enn ved vanlig kjøring. (TØI, 2016)
  • Blikket bort fra vegen mer enn to sekunder fører til at du i 80 km/t beveger deg 44 meter i blinde.
  • Bøtesatsene for mobilbruk økte 01.01.2021 fra 1.700,- og to prikker til kr 5.000,- og tre prikker. 
  • Gjør deg ferdig med innstillinger og mobilbruk før turen, sett telefonen på lydløs og legg den vekk. Dersom du må benytte telefonen, kjør inn til siden og stans bilen før bruk.  

Fire former for uoppmerksomhet

  • Visuell (se på noe annet enn veien/trafikken)
  • Fysisk /motorisk (ta hendene fra rattet)
  • Kognitiv (ha tankene på noe annet enn kjøring)
  • Auditiv (lytte til noe /noen, slik at oppmerksomheten ikke er på kjøringen)

Merk at flere ulike former for uoppmerksomhet kan inngå i den samme aktiviteten. De fire formene er ikke gjensidig ekskluderende. (Statens vegvesen)

Vår klare oppfordring er å være tilstede når du beveger deg i trafikken og å være oppmerksom.  

Bilde av en mann som kjører bil, samtidig drikker han kaffe. Teksten sier Fullt konsentrert, eller? Når du kjører bil, kjør bil. - Klikk for stort bilde Trygg trafikk