Skredfareutredning etter Hans - Heggelund-Riste - høring

NVE har gitt Skred AS i oppdrag å utrede skredfaren på strekningen Heggelund-Riste. Skred AS har nylig levert en foreløpig rapport. NVE skriver i en henvendelse til kommunen følgende om rapporten og veien videre:
 

Denne er nå sendt til uavhengig kvalitetssikring (UKS) hos annet firma (NGI) og samtidig ønsker vi å gi en mulighet til å spille inn grunnlag for faresonene som vi så langt ikke har fått med oss. Tilbakemeldingene fra UKS og åpen høring blir gjennomgått av Skred AS i arbeidet med ferdigstilling av rapporten.
 
En kort oppsummering av rapporten for Nord-Aurdal ligger tilgjengelig her: Høring av nasjonal skredfarekartlegging - NVE. Her finner man også rapporten i sin helhet med tilhørende vedlegg, samt egen lenke til å gi innspill.

 
Alle kan gi innspill – både privatpersoner og kommune. Frist for innspill er 12.12.2023.
Innspill sendes via lenken ovenfor. Se under «Nord-Aurdal». Klikk på «Høringsskjema»