Nord-Aurdal kommune regodkjent som trafikksikker kommune våren 2023

Nord-Aurdal kommune hadde regodkjenningsmøte med Innlandet fylkeskommune og Trygg trafikk 28.mars 2023.  

Kommunen ble godkjent som trafikksikker kommune til 2025.  Kommunen er glad for denne anerkjennelsen det er å få denne godkjenningen. 

Kommunen er en viktig aktør i arbeidet med å forebygge trafikkulykker. Som veieier, barnehage- og skoleeier, arbeidsgiver, kjøper av transporttjenester, medansvarlig for innbyggernes helse og trivsel har kommunen et stort ansvar for trafikkforebygging. 

En trafikksikker kommune er en kommune som arbeider forebyggende og holdningsskapende, som prioriterer fysiske tiltak og som arbeider systematisk for trafikksikkerhet på tvers av virksomheter. Et vellykket trafikksikringsarbeid må forankres både politisk og administrativt. Å bli godkjent betyr ikke at det ikke skjer trafikkulykker, men godkjenningen er et kvalitetsstempel for godt, målbevisst og helhetlig arbeid med trafikksikkerhet. 

Den forebyggende innsatsen for trafikksikkerhet er et kontinuerlig arbeid som blir til gjennom samspill mellom kommune og innbyggere. Gjennom arbeidet med kommunedelplan for trafikksikkerhet er det mulig for kommunens innbyggere å komme med innspill.  Forebygging handler om både organisatoriske tiltak, trafikanttiltak og vegtiltak. Foreldre, barnehage og skole har et særskilt ansvar for opplæring og holdningsskapende arbeid 

Artikkelliste

Viser 1-10 av 12 artikler, side 1 av 2