Trafikksikker kommune: Bruk sykkelhjelm

Riktig bruk av en en god sykkelhjelm er det beste du kan gjøre for å ta vare på deg selv når du sykler. En god sykkelhjelm er både lett å finne og lett å holde i god stand – og holder deg beskyttet mot den vanligste og mest alvorlige sykkelskaden.

Opp mot 80 prosent av alvorlige skader syklister opplever skyldes smell og støt mot hodet. Bruk av sykkelhjelm er dermed den beste beskyttelsen du har som syklist. I en undersøkelse gjennomført av YouGov for Trygg Trafikk, opplyser 34 % at de sjelden eller aldri bruker hjelm. Voksne kan og bør gå foran som gode rollemodeller.