1. klassinger som trafikanter

Det er store forskjeller i modenhet og erfaring mellom barn på samme alder.

Vi ser likevel noen fellestrekk:

  • De er impulsive, lekende og lar seg lett distrahere
  • De har liten trafikkerfaring
  • De har vanskeligheter med å forstå alt de ser og hører i trafikken
  • De er små av vekst, noe som gjør det vanskelig for dem å se og bli sett
  • De ser detaljer, men oppfatter ikke alltid sammenhenger
  • De kan ikke bedømme avstand og fart til biler som nærmer seg
  • De forstår ikke alltid at biler kan dukke opp når de selv ikke ser dem

Barn trenger derfor hjelp og opplæring for å bli gode trafikanter