Fastsatt planprogram for kommunedelplan Fagernes-Leira

Kommunestyret fastsatte planprogrammet for kommunedelplan Fagernes-Leira i møte den 26.10.2023, sak 097/23.

Planprogrammet danner grunnlaget for den videre prosessen med utarbeidingen av kommunedelplan for Fagernes-Leira.

I lenkene under finner du vedtak og fastsatt planprogram.

 

Kommunedelplan Fagernes-Leira
Tittel Publisert Type
20231026_VedtattPlanprogram_KDPFagernes-Leira

02.11.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20231026_VedtattPlanprogram_KDPFagernes-Leira.pdf
20231026_Vedtak_Planprogram_KDPFagernes-Leira

02.11.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20231026_Vedtak_Planprogram_KDPFagernes-Leira.pdf