Omstillingsprogrammet i Nord-Aurdal og veien fremover

Omstillingsprogrammet har pågått i halvannet år. Hva er situasjonen i dag og hvordan ser vi på veien videre? 

Det skjer mye bra 

Etter at prosjektet startet i 2021 har omstillingsprogrammet bevilget midler til 26 initiativtakere, og det dukker opp nye initiativer fortløpende. En del har også deltatt på Innovasjonsløft, som har gitt ny giv og kompetanse hos mange. Kanskje viktigst av alt, det ser ut som fokuset på omstillingsarbeid, utvikling og optimisme setter fart på prosjekter i regionen vår! 

Det kommer mange veldig spennende prosjekter fremover, og vi gleder oss stort til konkretisering og offentliggjøring av disse.  

 

Stillingen som prosjektleder er nå lyst ut. Engasjeres du av samfunnsutvikling, er nytenkende og har kompetanse innen bedriftsutvikling?

Vi oppfordrer deg til å søke på stillingen! 

 

Nord-Aurdal 2026 

Omstillingsprogrammets sentrale mål er å bidra til nyskaping og utvikling som gir 200 nye, og sikrer eksisterende arbeidsplasser i Nord-Aurdal innen utgangen av 2026.  

Konkrete resultatmål for programmet:  

 • 200 nye arbeidsplasser innen 31.12.26  
 • Vekst og økt robusthet i Nord-Aurdal og Valdres som samfunn  
 • Få opp flere satsinger som skaper positive ringvirkninger i Nord-Aurdal og Valdres  

Indirekte vil dette legge grunnlag for vekst, optimisme og fremtidstro. Det skal føre til kompetanseheving og økt bolyst. Nord-Aurdal-samfunnet vil bli mer attraktivt for unge og for etablering av nye virksomheter, noe som i sin tur vil legge grunnlaget for en positiv befolkningsutvikling. Målsetningen er hårete, men oppnåelig.

 

Hvorfor omstillingskommune?

De siste 10 årene har det blitt færre arbeidsplasser i Nord-Aurdal og Valdres. Sommeren 2019 ble det klart at Schibsted ville legge ned sitt kundesenter på Fagernes, med 120 medarbeidere (70 årsverk). Selskapet hadde da vokst gradvis fra 2013, og var blitt en hjørnestensbedrift med viktige funksjoner for arbeidsliv i Valdres, og arbeidsgiver for mange unge. 

Innlandet fylkeskommune har beregnet at konsekvensen ved nedleggelsen av Schibsted sin kundeavdeling er en nedgang på 111 arbeidsplasser, inklusive ringvirkninger i andre næringer.  

Nord-Aurdal søkte dermed status som omstillingskommune, og det ble innvilget. 

 

Kommunedirektør Martin SæbuArbeidet med Omstillingsprogrammet har vært spennende arbeid med nytenkning, utvikling og engasjement. Her har politikerne tatt sats og tenkt stort og langsiktig. For kommunedirektøren er det bonus å bidra i dette, og administrasjonen ser frem til å arbeide videre med gode handlingsplaner friske tiltak. Noen er realistiske, noen er høytflyvende og noen tiltak er rett og slett bare gode.

Vi kommer til å få det til – det er bare et spørsmål om tid! 

Vi må ta alvoret inn over oss 

Andre distriktskommuner har stått i denne situasjonen før, og det finnes eksempler på utfall i begge retninger. Enten lar man alt gå som det går, og fortsetter en langsom forvitring der stadig færre unge blir eller flytter tilbake, som fører til færre og færre innbyggere. Eller så tør man å ta tak, satse, investere, endre og tenke nytt.  

I Nord-Aurdal kommune ønsker vi sistnevnte, vi ser alvoret i situasjonen og vi ønsker å bidra til å vekke beistet Valdres - en bauta under Jotunheimen! 

Dette skjer ikke av seg selv, det må arbeides på mange fronter der alt henger sammen. Næring er avhengig av folk og folk er avhengige av en plass å bo. Livet handler heller ikke bare om å jobbe og ha tak over hodet, men vi trenger fritidssysler, opplevelser og andre former for selvoppfyllelse.  

Det er private initiativer som driver utviklingen, og kommunen må gjøre alt vi kan for å støtte og muliggjøre disse. Det jobbes internt i organisasjonen for å sørge for at kommunen bidrar til utvikling. 

Handlingsplanen for 2022 

Spydspissen i arbeidet 

Prosjektleder i omstillingsprogrammet, sammen med Valdres næringshage, er viktige tilretteleggere for det positive arbeidet som foregår.  

Bilde av Christian Hedløv Engh - Klikk for stort bildeNåværende prosjektleder Christian Hedløv EnghÅ mobilisere til, og understøtte utviklingsarbeid både i næringslivet og i kommunen har vært det viktigste vi har gjort det første året, sier prosjektleder Christian Hedløv Engh. Mange prosjekter er igangsatt og arbeidsplassene vil komme. Vi ser samtidig at mangel på arbeidskraft er en stor utfordring, og vi har derfor også tatt tak i dette gjennom en prosjektidé, «Velg Valdres», som handler om Valdres som felles bo- og arbeidsregion, der vi må vise de samlede mulighetene Valdres har å by på.  

Samarbeidet med både Valdres Næringshage, Valdres Natur- og kulturpark og Visit Valdres er veldig godt, og også avgjørende for å lykkes videre. Dette gjør det også enklere å overlate programmet til ny ledelse. Programledelsen er tross alt bare en av flere viktige roller i omstillingsarbeidet, fortsetter Hedløv Engh. 

 

Ordfører Knut Arne FjelltunVi er et fremoverlent styre som ønsker et styrket næringsliv, flere arbeidsplasser og mer bosetting i Nord Aurdal og Valdres, sier ordfører Knut Arne Fjelltun, som sitter i omstillingsstyret. 

Her er det store muligheter for de i næringslivet som ønsker ny og styrket utvikling i sin bedrift. 

Har du tanker om å utvikle bedriften din, eller drømmer om å realisere en idé? Ta kontakt med Valdres næringshage eller prosjektleder. Kanskje kan vi bidra med veiledning, samspill og omstillingsmidler for en lettere start!

 

Innlandet fylkeskommune har utarbeidet en PANDA-analyse, utviklingsanalyse Nord-Aurdal, som peker på områder hvor Nord-Aurdal kan ha potensial og behov for næringsutvikling. 

Det kommer frem at de største mulighetene for å skape vekst i kommunen er:  

 • Mange besøkende til kommunen, og gjennomfartsåre i Sør-Norge.  
 • Natur med nærhet til Jotunheimen og attraktive fjell, med mange friluftsmuligheter. 
 • Kultur i form av landbrukstradisjon, folkemusikk, arrangement og opplevelser. 
 • Fagernes som regionsenter i Valdres, og Valdres som en positiv merkevare. 
 • Sterk innen varehandel og håndverkstjenester  

Det kommer frem at de største utfordringene for vekst i kommunen synes å være:  

 • Mange unge flytter ut, og få arbeidsplasser for unge, kvinner og de med høyere utdanning. 
 • Nøysomhet, med liten kultur for vekst og nyskaping. 
 • Utfordringer innen landbruk, med omstillings- og investeringsbehov. 
 • Rekruttering til visse bransjer, og mangel på attraktive boligtomter/boliger - også for leie. 
 • Mangel på regulerte og tilrettelagte næringsareal 

Nord-Aurdal kommunes konkurransefortrinn kontra sammenlignbare kommuner synes å være knyttet til mange besøkende, natur og kultur, regionsenter og varehandel, samt solid arbeids- og håndverkskultur.