Tilbud til bedrifter og gründere

Har du ambisjoner for videre utvikling av din bedrift? Ønsker du og din bedrift økt konkurransekraft, innovasjonsevne og lønnsomhet?

Omstillingsprogrammet i Nord-Aurdal inviterer til «SMB-Utvikling Valdres». Gjennomføres i 2024.

Ønsker du å delta i forstudien?

Du blir kostnadsfritt intervjuet i 1,5-2 timer, for å kvalifisere deg til forprosjekt. Meld deg på til omstillingsleder Siri i dag, vi har kun 20 plasser!

Programledelse

Programmet gjennomføres av Strategisk Bedriftsutvikling AS med Omstillingsprogrammet i Nord-Aurdal som oppdragsgiver i samarbeid med Etnedal, Sør-Aurdal, Vang, Vestre Slidre og Øystre Slidre kommuner.

Hva er SMB-Utvikling?

 • Et bedriftsutviklingsprogram som skal bidra til å skape vekst i små og mellomstore bedrifter i omstillingsområdet. 
 • Rådgivningstjenester og hjelp til utarbeidelse av strategiske utviklingsplaner i lokale bedrifter.
 • Organisering av SMB-utvikling gjennomføres som et prosjekt i regi av omstillingsprogrammet i kommunene.
 • Prosessen er delt opp i tre faser: Forstudie, Forprosjekt og Hovedprosjekt.
 • Mer om SMB-U: SMB-utvikling (innovasjonnorge.no)

Mål med programmet

Skape vekst og bedre inntjening i bedriftene. Utvikle samarbeidet mellom deltakerne med ambisjon om økt verdiskapning. Hjelpe bedriftene til å oppnå støtte fra det offentlige virkemiddelapparatet.

Fokus

 • Hjelpe livskraftige bedrifter med sin videre utvikling
 • Hvor er det «skoen trykker» i bedriften?
 • Hvor er vekstmulighetene?
 • Hvordan få til utvikling?
 • Hvordan engasjere et større marked?

 

En tredelt prosess

Forstudie

Velge deltakere.

Forprosjekt

Finne strategiske muligheter og legge plan for hovedprosjekt.

Hovedprosjekt

Utføre strategiske handlinger for å få realisere ambisjon.

Mål

Kartlegge vekstpotensial og satsingsvilje i bedriftene

Mål

Gjennomføre analyse av utvalgte bedrifter og planlegge tiltak for å skape utvikling

Mål

Gjennomføre utviklingstiltak i hver bedrift

Resultat

Utvalg av bedrifter som har vekstpotensial og vilje til satsing.

Resultat

”Bedriftsdiagnose” og planer for hovedprosjekt for hver bedrift

Resultat

Oppnå styrket overlevelsesevne og konkurransekraft

Som deltaker i Forprosjektet får du..

 • Din egen og fortrolige erfarne bedriftsrådgiver, totalt 50 timer
 • Deltakelse på kickoff, to 1-dags nettverkssamlinger samt «presentasjonsdag» mot virkemiddelapparatet for å oppnå støtte samt å trene på å vinne frem med budskapet
 • Mulighet til å utvikle bedriften din i samarbeid med de andre deltakerne

 

Hva kan du få hjelp til....

 • Bygge struktur og sette retning
 • Etablere mer systematikk på planlegging og prioritering
 • Få til tydeligere prioriteringer og oppfølging av disse
 • Finne kilder til vekst
 • Gjøre bedriften mer markedsorientert
 • Ekspandere internasjonalt
 • Bygge merkevaren
 • Bygge markedsførings-og salgskapasitet
 • Bygge kundeopplevelser
 • Håndtere krise
 • Styrke innovasjonsevnen
 • Digitalisere bedriften
 • Bli en «grønn bedrift»
 • Rigge et verdiskapende styre
 • Gi mandat og ansvar
 • Utvikle medarbeiderne
 • Gjøre generasjonsovergang
 • Forberede søknader om økonomisk støtte
 • Mer…

 

Veien videre

Forstudie

 • Januar 2024: Påmelding til intervjuer
 • Februar / mars 2024: Kartleggingsmøte 1,5-2 timer
 • April / mai 2024: Tilbud om Forprosjekt til opptil 10 bedrifter
   

Forprosjekt

 • Juni –november 2024: Gjennomføring Forprosjekt

Hovedprosjekt

 • Planlegges individuelt i hver bedrift i Forprosjektet med hjelp fra rådgiver

Er SMB-U noe for deg?

Ja, hvis du

 • har reelle ambisjoner om utvikling av egen bedrift
 • kan sikre og skape flere arbeidsplasser
 • har stort engasjement for å drive utviklingen i bedriften
 • er villig til å prioritere egen tid til arbeidet
   

Egenandel for Forprosjektet

 • 5000,-for bedrifter omsetning under 5 mill
 • 10 000,-for omsetning mellom 5 og 10 mill
 • 15 000,-for omsetning over 10 mill

Ingen egenandel i Forstudien. Verdien av programmet vurderes til å være 100’ –150 000 NOK.

Tidligere deltakere i Valdres

SMB-U Kultur-og opplevelsesbasert reiseliv Valdres:

 • Bjørkestølen Camping
 • Bygdin Høifjeldshotel
 • Danebu Kongsgaard
 • Gamlestølen
 • Gomobu Fjellstue
 • Herangtunet
 • JVB Travel
 • Piltingsrud Gård
 • Sanderstølen -Fru Frantsen
 • Vasetdansen Camping

 

Ønsker du å delta i forstudien?

Du blir kostnadsfritt intervjuet i 1,5-2 timer, for å kvalifisere deg til forprosjekt. Meld deg på til omstillingsleder Siri i dag, vi har kun 20 plasser!

Kontaktinfo

Siri Ødegaard
E-post
Mobil 99 51 83 42