Innovasjonsløft Valdres

Innovasjonsløft Valdres er et kompetanseprogram for innovasjon i praksis. Gjennom Innovasjonsløft har du mulighet til å jobbe systematisk med utvikling av ditt eget prosjekt med bistand fra faglige og profesjonelle rådgivere i INNOCO. Samtidig skaper vi nettverk og utviklingskultur blant offensive virksomheter her i Valdres. Hver bedrift tar med sin idè eller prosjekt og utvikler dette gjennom de fire samlingene.

4 samlinger, lunsj til lunsj.

 • 28. - 29. april
 • 24. - 25. mai
 • 14. - 15. juni
 • 30. - 31. aug.

 Kurset vil gi deg konkret verktøy til innovasjons – og utviklingsarbeid i din bedrift og en ny giv til bedriftskulturen så sant dere deltar med flere fra hvert firma.

Kurset er tilrettelagt av Valdres Næringshage og Omstillingsprogrammet i Nord-Aurdal. Det er 4 lunsj til lunsj-samlinger i Valdres. Bedrifter i Nord-Aurdal kan søke Omstillingsprogrammet som finansierer deltakelse. I andre kommuner er det mulighet til å søke om finansiering av deltakelse via kommunale næringsfond.

For mer informasjon, søkbar finansiering og kostnader: karianne@valdres-nhage.no tlf: 469 04 595
Fagleder: Sjur Dagestad · sjur@innoco.no  · tlf. 977 59 104
PÅMELDING: post@valdres-nhage.no

Innovasjonsløft har sitt utspring i omstillingsarbeid i Ringeriksregionen. Innoco ved Sjur Dagestad og Klaus Røiri har nå levert 90 slike program. Det er videreutviklet, og blant annet har Hallingdal gjennomført 11 programmer. Resultatene fra Hallingdals 7 første er evaluert fra Oxford Research med gode funn;

 • 7 program, 149 deltakere, 42 unike bedrifter (totalt 61), foreløpig 19 nye årsverk.
 • 79% av deltakerbedriftene hadde prosjekter som ble gjennomført som resultat av programmet.
 • 89% har fått styrket utviklingsevnen i virksomheten.
 • 90% mener programmet har tilført kompetanse.
 • Økt samarbeidsevne og styrket nettverk.
 • Styrket overlevelsesgrad, styrket konkurranseevne og økt lønnsomhet.

Suksesskriterier

 • Sikre samspill og læring mellom deltakerne.
 • Kontinuerlig forankring.
 • Delekultur som bidrar til å gjøre hverandre gode.
 • Dele ambisiøse mål og arbeidsformer.
 • Felles engasjement for å rekruttere deltakere.

Kontaktinfo

Karianne Borchgrevink
Markeds- og bedriftsutvikler
E-post
Telefon +47 46 90 45 95