Næringsutvikling

Valdres Næringshage AS er valdresregionens naturlige motor og senter for næringsutvikling, innovasjon og nyetableringer.

Næringshagen er eid av SIVA, næringslivet i Valdres og de seks valdreskommunene. Vårt motto er å dele for å skape. Den holder til i Skrautvålsvegen på Fagernes og har fem ansatte, men har hele regionen som arbeidsfelt.

Etablerersenteret
Valdres Næringshage AS kan bistå etablerere med blant annet utvikling av forretningsidè og forretningsplan, etablereropplæring og kobling mot relevante miljøer og nettverk.

Bedriftsutviklingsenteret
Gjennom fokus på innovasjon hjelper næringshagen bedrifter med vilje og potensial til vekst med alt fra strategiprosesser til lengre utviklingsløp og kontakt med relevante fag- og utviklingsnettverk.

I tillegg til dette har næringshagen ansvar for tre regionale programmer:

  • Helse i Valdres
  • Hytte i Valdres
  • Kultur og næring


Du kan ta kontakt på post@valdres-nhage.no eller ringe tlf 613 56 400

Kontaktinfo

Martin Sæbu
Kommunedirektør
E-post
Telefon 95 20 81 37
Siri Ødegaard
E-post
Mobil 99 51 83 42