Skolejoggen 2020

NABS har i flere år arrangert Skolejoggen siste dag før høstferien. På grunn av korona-situasjonen kunne vi ikke ha et felles skolearrangement i år, men det ble Skolejoggen likevel!

NABS deltar på Skolejoggen for å lære om og støtte SOS-barnebyers arbeid med å gi utsatte barn omsorg, beskyttelse og et trygt hjem. I år var det for alle barna som er hardt rammet av koronapandemiens enorme konsekvenser.

Siden vi ikke kunne ha et felles arrangement i år, har trinnene gjennomført Skolejoggen i løpet av uke 40. Noen trinn har arrangert Skolejoggen som del av en tur, mens andre trinn har hatt egne løp ut gangveien mot Leira eller opp mot Marsteinshøgda eller Blåbærmyra. Til sammen har elevene tilbakelagt mange hundre kilometer med innsats til støtte for SOS-barnebyer. 

I forbindelse med Skolejoggen oppfordrer vi elevene og foresatte til å støtte SOS-barnebyers arbeid med 20 kroner i startkontingent, men dette er frivillig. Endelig beløp har vi ikke ennå, men også i 2020 har elevene og foresatte på NABS bidratt med et solid beløp. Per 05.10.20 er det over 6000 kroner. I tillegg kommer det som er gitt via Vipps. Den digitale innsamlingen er åpen til 15. oktober. 

Her vil vi legge ut bilder fra trinnenes Skolejoggen 2020. 

Vi på NABS vil benytte anledningen til å ønske alle elever, foresatte og ansatte god høstferie!