Skolejoggen 2019

Tradisjonen tro ble Skolejoggen arrangert på NABS siste dag før høstferien. I regnværet var det over 400 elever som løp, jogget eller gikk for å støtte SOS-barnebyers arbeid med å gi utsatte barn omsorg, beskyttelse og et trygt hjem.

Elevene kan velge mellom to løyper fra skolen. Den korteste snur ved Tingnesodden og den lengste snur ved Tunneltoppen. Til sammen tilbakela elevene på NABS et sted mellom 800 og 1000 kilometer. 

Skolen oppfordrer elevene til å ta med 20 kroner i startkontingent, men dette er frivillig. Endelig beløp har vi ikke ennå, men også i 2019 har elevene på NABS bidratt med et solid beløp. Per nå er det ca. 6000 kroner. I tillegg kommer det som er gitt via Vipps.

Skolejoggen er et viktig arrangement for NABS. Først og fremst fordi det har et godt formål. Det er også viktig for skolen å ha arrangementer som samler elevene på tvers av trinn.

Her er noen få bilder fra det våte arrangementet.