Sikkerhetsdag for avgangselevene

Onsdag 17. juni hadde 7.klassingene ved NABS temadag om brannsikkerhet, trafikksikkerhet og førstehjelp. 

Nord-Aurdal barneskole og Gjensidige Valdres arrangerte sikkerhetsdagen sammen med Nord-Aurdal brannvesen, Ambulansetjenesten i Sykehuset Innlandet og Norges Automobil-Forbund (NAF). Hovedformålet med dagen er forebyggende arbeid og å skape gode holdninger blant ungdommene våre. Det er tredje gang vi arrangerer en slik sikkerhetsdag. På grunn av korona-restriksjoner ble årets utgave noe amputert sammenliknet med de to forrige. I år deltok elevene i en praktisk del ute om brannsikkerhet, førstehjelp og trafikksikkerhet.

I løpet av den praktiske delen fikk elevene blant annet se, og prøve, ut følgende:

  • Hjerte-lunge-redning
  • Hvilken effekt sykkelhjelm har (melon-test)
  • Teste kollisjonsvekter
  • Slukke brann med brannslukkingsapparat

Gjensidige Valdres spanderte pizza og brus til elever og voksne. 

Elevene ble oppfordret til å sjekke brannslukkingsapparater hjemme og gjennomføre en brannøvelse hjemme. 

NABS vil takke følgende for at sikkerhetsdagen ble mulig:

  • Christian Blix-Nilsen, Gjensidige Valdres
  • Ivar, Kåre, Nils Eirik, Tim og Erlend fra Nord-Aurdal Brannvesen
  • Odd Magne og Jan Petter fra NAF
  • Tor Erik, Martine og Karoline fra Ambulansetjenesten SI

Vi håper vi får til en tilsvarende dag også for neste skoleårs 7. trinn.