Sikkerhetsdag for avgangselevene

Tirsdag 18. juni hadde 7.klassingene ved NABS temadag om brannsikkerhet, trafikksikkerhet og førstehjelp. 

Nord-Aurdal barneskole og Gjensidige Valdres arrangerte sikkerhetsdagen sammen med Nord-Aurdal brannvesen, Ambulansetjenesten i Sykehuset Innlandet og Norges Automobil-Forbund (NAF). Elevene deltok i en teoretisk og en praktisk del om brannsikkerhet, førstehjelp og trafikksikkerhet. Hovedformålet med dagen var forebyggende arbeid og å skape gode holdninger blant ungdommene våre. 

Sikkerhetsdagen ble arrangert for første gang i fjor, etter initiativ fra Gjensidige Valdres. Dagen ble så vellykket at vi ønsket å få til en sikkerhetsdag også for årets 7.klassinger. 

I løpet av den praktiske delen fikk elevene blant annet se, og prøve, ut følgende:

  • Hjerte-lunge-redning
  • Sørge for frie luftveier og legge medelev i stabilt sideleie
  • Hvilken effekt sykkelhjelm har (melon-test)
  • Teste veltepetter og kollisjonsvekt
  • Diverse redningsutstyr i brannbil
  • Slukke brann med brannslokkingsapparat

Gjensidige Valdres spanderte hamburgere, pølser og salat til lunsj.

I etterkant av sikkerhetsdagen skal elevene gjennomføre en sikkerhetstest hjemme. Alle elevene fikk også hver sin røykvarsler fra Gjensidige, med avtale om å skru den opp på rommet sitt da de kom hjem. 

NABS vil takke følgende for at sikkerhetsdagen ble mulig:

  • Christian Blix-Nilsen, Gjensidige Valdres
  • Ivar Svensson, Kåre Brenden, Nils Erik Sogn Espeseth og Raymond Vindenes fra Nord-Aurdal Brannvesen
  • Per Harald Kolstad og Andris Helle fra NAF
  • Henning Engen Andersen, Nina Braaten, Marianne Bergli, Silje F. Tøpfer og Marius Moberg, Ambulansetjenesten SI