Mat i fortid og framtid

Onsdag 11. september reiste elevene på 6.trinn 100 år tilbake i tid på Valdres Folkemuseum for å lære om hvordan folk i Valdres har levd og skaffet seg mat. 

Elevene deltok på ulike poster og fikk et innblikk i hvordan folk levde i Valdres før i tida, i et nært samspill mellom natur- og ressursgrunnlag, jorddyrking og hushold. Elevene fikk prøve seg i potetåker, urtehage og kornåker, og de fikk male korn, steke kvikaker og bake lomper. 

Takk til Valdres Folkemuseum for en lærerik dag!