Informasjon fra oppvekst og kultur 04.10.2020

Takk for innsatsen dere alle har gjort for å bidra til hindring av smittespredning av korona i alle våre barnehager og skoler! Nå er det høstferie for mange av dere, og vi håper alle fortsetter å følge de smittevern- og hygienerådene som gjelder- også i høstferien!

HUSK

  1. … god håndhygiene
  2. … å ikke hoste eller nyse direkte på andre. Host/nys i et papirtørkle (som kastes etterpå), eller i albuekroken dersom du ikke har papirtørkle tilgjengelig
  3. … å holde god avstand til andre
  4. … å følge Folkehelseinstituttets råd til befolkningen
     

Vi ønsker alle en riktig god høstferie og gode dager også for de som ikke skal ha fri!