Visma Flyt Barnehage, foresatteportal

De kommunale barnehagene i Nord-Aurdal kommune bruker Visma Flyt Barnehage som barnehageadministrativt system. Barn, foresatte og ansatte er registrert i dette systemet.

Om Foresatteportalen

Foresattportalen er en digital plattform og en del av Visma Flyt barnehage. I foresattportalen kan foresatte:

 • Søke om barnehageplass
 • Overskrive/slette søknad
 • Motta tilbud om barnehageplass
 • Svare på tilbudt barnehageplass
 • Godkjenne og bekrefte at vedtekter er lest og forstått
 • Se oversikt over sine barn og informasjon om barnehage/plasstype

Etterhvert vil det og komme funksjonalitet for:

 • Oppsigelse av plass
 • Søke om redusert foreldrebetaling
 • Søke om gratis kjernetid
 • Søke om permisjon
 • Sende inn klage
 • Utfylling av samtykker

  

Innlogging

Foresatte logger seg inn med elektronisk ID via ID-porten med MinID eller BankID.
Logg på Visma Flyt Barnehage Foresatteportal her:

VISMA FLYT BARNEHAGE FORESATTPORTAL

Foresatte uten mulighet for innlogging

For foresatte som ikke har fødselsnummer, og dermed ikke BankID/MinID, kan barnehageadministrasjonen i kommunen legge inn søknad på vegne av de foresatte.

Kontaktopplysninger til kommunen

Hvis foresatte trenger hjelp i forbindelse med utfylling av skjema/bruk av Foresattportalen, kan de finne kontaktopplysninger til kommunen her:

KONTAKTOPPLYSNINGER OG ÅPNINGSTIDER TIL NORD-AURDAL KOMMUNE

Brukerveiledning for Foresatteportalen

Her finner du detaljert brukerveiledning på bruk av Foresatteportalen med skjermdumper:

TEMAHEFTE FOR BRUK AV FORESATTPORTAL (PDF, 790 kB)