Foreldrebetaling

Foresatte kan søke om reduksjon i foreldrebetaling for et barnehageår om gangen, eller ved tildeling av plass i løpet av året. Det finnes to moderasjonsordninger for familier eller husholdninger med lav inntekt.

 Mer informasjon om foreldrebetaling (PDF, 113 kB)

 

 

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen

Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for barnehageplass. Fra 01.01. 2021 er maksprisen kr 3230,- pr måneden. Kostpenger kommer i tillegg.

Denne ordningen gjelder både kommunale og private barnehager.

Gratis kjernetid for 2-, 3-, 4- og 5-åringer

Det blir gitt fritak for foreldrebetaling for 20 timer per uke fra og med 1. august det kalenderåret de fyller to år og frem til skolestart. For barnehageåret 2021/2022 kan husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn kr 583 650 per år søke om gratis kjernetid for barn født 2016, 2017, 2018 og 2019..

Søknadsfrist

For barn som har fast plass i barnehagen eller starter i barnehagen fra høsten av, skal det søkes innen 15 juni.

Dersom barnet starter midt i et barnehageår, kan du sende inn søknad måneden før barnet starter.

Det er mulig å søke underveis i året dersom det skjer vesentlige og varig endringer i husholdningens inntekt. Vedtaket vil gjelde fra og med måneden etter søknadspunktet.

Vedtak

Et vedtak gjelder som hovedregel for et barnehageår, 01.08.XX - 30.06.XX. Juli er betalingsfri.

Mer informasjon om foreldrebetaling (PDF, 113 kB)

Kontaktinfo

Pernille Frøysaker
Virksomhetsleder barnehage
E-post