Foreldrebetaling

Foresatte kan søke om reduksjon i foreldrebetaling for et barnehageår om gangen, eller ved tildeling av plass i løpet av året. Det finnes to moderasjonsordninger for familier eller husholdninger med lav inntekt.

 Mer informasjon om foreldrebetaling (PDF, 113 kB)

Klikk her for å se betalingssatser

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen

Ordningen går ut på at ingen skal betale mer for en barnehageplass enn 6 prosent av husholdningens samlede skattepliktige person- og kapitalinntekt. Fra 01.08.2024  er maksprisen kr 2000,- pr måned. Kostpenger kommer i tillegg.

Denne ordningen gjelder både kommunale og private barnehager.

Gratis kjernetid for 2-, 3-, 4- og 5-åringer

Det blir gitt fritak for foreldrebetaling for 20 timer per uke fra og med 1. august det kalenderåret de fyller to år og frem til skolestart. For barnehageåret 2024/2025 kan husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn kr 642 700 per år søke om gratis kjernetid for barn født i 2019, 2020, 2021, 2022 og barn med utsatt skolestart.

 

Dokumentasjon av inntekt

Kommunen henter inntektsopplysninger fra skattemyndighetene for å kunne behandle søknader om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid med bakgrunn i lav inntekt.

Dersom en husholdning ikke har skatteopplysninger fra året før, må det legges ved dokumentasjon på nåværende inntekt. Dersom det blir varig endringer i inntekt i løpet av året, kan det søkes om redusert foreldrebetaling på nytt. Det må da legges ved ny dokumentasjon.

Søknadsfrist

For barn som har fast plass i barnehagen eller starter i barnehagen fra høsten av, skal det søkes innen 15 juni.

Dersom barnet starter midt i et barnehageår, kan du sende inn søknad måneden før barnet starter.

Det er mulig å søke underveis i året dersom det skjer vesentlige og varig endringer i husholdningens inntekt. Vedtaket vil gjelde fra og med måneden etter søknadspunktet.

Vedtak

Et vedtak gjelder som hovedregel for et barnehageår, 01.08.XX - 30.06.XX. Juli er betalingsfri.

Mer informasjon om foreldrebetaling (PDF, 113 kB)

Kontaktinfo

Pernille Frøysaker
Virksomhetsleder barnehage
E-post