Søke, endre og si opp barnehageplass

Søknadsfrist 1. februar

Nord-Aurdal kommune bruker et elektronisk system for opptak og administrasjon av barn i barnehage og SFO.

I foresattportalen kan alle foresatte med barn i barnehage logge seg inn og oppdatere opplysninger om egne barn, endre eller si opp plass. Innlogging skjer med ID-porten.

Har du spørsmål kan du kontakte den aktuelle barnehagen/skolen.