Kultur for gode opplevelser!

Nord-Aurdal er sentrumskommunen i Valdres med et rikt og variert kulturliv. Målet er at alle skal gis mulighet for gode opplevelser og aktiv deltaking i et mangfoldig kultur, idrett og friluftsliv. I dette mangfoldet spiller frivillige lag og organisasjoner en sentral rolle sammen med tilbudene som kommunen selv er ansvarlig for.

Sykkelveger, turstier og en fantastisk natur gjør at rekreasjons- og treningsmulighetene er mange.

Kulturhuset tilbyr kinoforestillinger flere ganger i uken og ulike teater, forestillinger og festivaler har ofte fremvisning i Kulturhuset.

Biblioteket og kulturskolen er på hver sin måte ressurssentre for kulturen i kommunen, og er begge viktige byggestener i et pulserende og kvalitativt fritidsliv. Frivilligsentralen er også en plass for opplevelser, men også en plass der en kan kjenne på gleden over å yte noe for andre.

Valdres folkemuseum er en idyllisk møteplass for alle aldersgrupper, men samtidig en institusjon som utfordrer og utdyper historia vår gjennom faglig arbeid og utstillinger.

Kontaktinfo

Renate Remme Øverseth
Virksomhetsleder kultur
E-post
Mobil 97 79 41 73
Lars Isachsen Jemterud
Kulturkonsulent
E-post
Telefon 98 44 66 82
Rune Glimsdal
Kinomaskinist/teknisk ansvarlig Kulturhuset
E-post
Telefon 91 66 76 62
Jeanett Nordby
Biblioteksjef
E-post
Telefon 61 35 90 20

Adresse

Rådhuset - Jernbanevegen 22
2900 Fagernes

Kartpunkt