Kulturmidler og legater

Her finner du informasjon om generelle kulturmidler samt legater/fond som kommunen disponerer.

Kulturmidler

Som en del av kulturpolitikken gir Nord-Aurdal kommune årlig tilskudd til lag og foreninger gjennom kulturmidlene. Kommunen ønsker å være en støttespiller for det lokale kulturlivet og har derfor opprettet fire tilskuddsordninger som vi oppfordrer alle som driver med kulturvirksomhet i Nord-Aurdal å søke på.

De fire tilskuddsordningene er:

  • Idrett
  • Barn og unge
  • Sang og musikk
  • Andre lag og foreninger

Det er politisk vedtatt at tiltak som favner barn og unge skal prioriteres innenfor alle de fire kategoriene.

Kulturmidler og legater blir annonsert i lokalavisen og på kommunens hjemmeside i februar.
Søknadsfrist 15. mars.

Søk kulturmidler (digitalt skjema)

I 2024 er det satt av kr. 480 000,- til fordeling.

  • Kr. 220 000,- til idrett
  • Kr. 100 000,- til barn og unge
  • Kr. 115 000,- til sang og musikk
  • Kr. 45 000,- til andre lag og foreninger

Legater og fond

Formannskapet i kommunen er styre for legatene og vedtar fordelingen av tilskuddene. 

Søknadsfrist er 15. mars.

Søk legat og fond (digitalt skjema)

Ved spørsmål angående søknadsprosessen kan saksbehandler Lars Isachsen Jemterud kontaktes på mail: lars.isachsen.jemterud@nord-aurdal.kommune.no

 

Se også Folkemusikk i notid og framtid. 60.000 kroner i produksjonsstøtte.

Valdreskommunane forvaltar ei tilskottsordning for produksjon og framsyning av folkemusikk og folkedans. I 2024 er det 60.000 kroner til fordeling. Støtta blir gitt til 1–3 produksjonar som produksjonsstøtte og/eller turnéstøtte.

Les mer

Kontaktinfo

Lars Isachsen Jemterud
Kulturkonsulent
E-post
Telefon 98 44 66 82