Kulturmidler og legater

Kulturmidler

Som en del av kulturpolitikken gir Nord-Aurdal kommune årlig tilskudd til lag og foreninger gjennom kulturmidlene. Kommunen ønsker å være en støttespiller for det lokale kulturlivet og har derfor opprettet fire tilskuddsordninger som vi oppfordrer alle som driver med kulturvirksomhet i Nord-Aurdal å søke på.

De fire tilskuddsordningene er:

  • Idrett
  • Barn og unge
  • Sang og musikk
  • Andre lag og foreninger

Det er politisk vedtatt at tiltak som favner barn og unge skal prioriteres innenfor alle de fire kategoriene.

Kulturmidler og legater blir annonsert i lokalavisen og på kommunens hjemmeside i februar.
Søknadsfrist 15. mars.

 

I 2023 er det satt av kr. 480 000,- til fordeling.

  • Kr. 220 000,- til idrett
  • Kr. 100 000,- til barn og unge
  • Kr. 115 000,- til sang og musikk
  • Kr. 45 000,- til andre lag og foreninger

Legater og fond

Formannskapet i kommunen er styre for legatene og vedtar fordelingen av tilskuddene.


Søknadsfrist 15. mars.

Ved spørsmål angående søknadsprosessen kan saksbehandler Lars Isachsen Jemterud kontaktes på mail: lars.isachsen.jemterud@nord-aurdal.kommune.no

Kontaktinfo

Lars Isachsen Jemterud
Kulturkonsulent
E-post
Telefon 98 44 66 82