Briskeby ungdomshus

Fra og med januar 2018 ble det tidligere Misjonshuset i Gullsmedvegen på Fagernes ungdommenes nye møteplass.

Første etasje har blitt pusset opp, møblert og satt I drift som Briskeby ungdomshus med midler fra Sparebankstiftelsen og Lions. Det er etablert faste åpningstider for  tradisjonell ungdomsklubbvirksomhet, og lokalene brukes også av NAUS, kulturskolen, NAV sitt ungdomsteam, UKM og frivillige lag og organisasjoner, i et bredt samarbeid til formål rettet mot ungdom.

Natteravnene har fått ny base på ungdomshuset og ungdomsrådet har fått en ny funksjon som en del av driftsstyret. Briskeby ungdomshus er så langt godt besøkt og ser ut til å kunne etablere seg som et godt møtested for ungdom i kommunen.

Andre etasje er under oppussing ledet av ungdomsrådet og nye prosjekter er under utvikling.
Se også ungdomsklubbens facebook-side.

 

Ungdomsrådet

I 2013 ble det laget en ny struktur for ungdomsrådet i Nord Aurdal, der tre medlemmer fra hvert av elevrådene på NAUS og VVGS representerer videre til ungdomsrådet. Denne modellen fungerer godt og rådet er svært aktivt både lokalt og med representanter til ungdommens fylkesting.

UKM

UKM Valdres blir drevet i samarbeid med de fem andre Valdreskommunene med et naturlig sentrum i Nord Aurdal. Det er lange tradisjoner for et aktivt rekruttering og informasjonsarbeid om UKM i vår region, og dette blir synlig i en svært god deltakelse fra ungdom sett i forhold til resten av landet. UKM samarbeider tett med kulturskolene og sikter mot å bli en helårsaktivitet.

Kontaktinfo

Øystein Hovrud
Ungdomskonsulent
Telefon 98 01 82 29