Den kulturelle spaserstokken

Den kulturelle spaserstokken er et nasjonalt satsingsområde med eldre som målgruppe, etter modell av Den kulturelle skolesekken.

Målet for Den kulturelle spaserstokken er i følge Kulturdepartementet å legge til rette for økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren om kunst- og kulturopplevelser for eldre, med profesjonelle utøvere innenfor et mangfold av sjangrer og uttrykk som er lett tilgjengelige for de eldre.

Den kulturelle spaserstokken (DKSS) blir finansiert av statlige midler og spillemidler. Disse blir fordelt av fylkeskommunen, og kommunene kan sette av egne midler.

Midlene skal i hovedsak brukes til profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet, etter modell fra Den kulturelle skolesekken, gjerne i samarbeid med kunst- og kulturinstitusjoner, kunstnere og andre kulturaktører på lokalt /regionalt nivå.

Kontaktinfo

Inge Dahl
Kulturskolerektor
E-post
Telefon 93 06 95 80