Kulturprisen - kom med forslag!

Nord-Aurdal kommune har hvert år siden 1979 satt av midler til en kulturpris. Prisen skal gå til en person eller organisasjon i Nord-Aurdal som har gjort en stor frivillig innsats for kulturlivet i kommunen. Alle som ønsker kan sende inn forslag på kandidater. Tidspunkt blir annonsert i Avisa Valdres og på kommunens hjemmeside og facebookside. Det er hovedutvalget i Nord-Aurdal kommune som vedtar prisen som består av kr. 10 000 og et diplom.

Kulturprisen 2022

Kulturprisen2022 - Klikk for stort bilde 

Vinnere 2021 

Formannskapet vedtok i møte 19. august at Kulturprisen 2021 skal gå til Kjell Ivar Fossnes og Cecilie Solar.

Fossnes og Solar er ildsjeler som bruker store deler av fritiden sin til å tilrettelegge for at andre skal kunne utfolde seg.

Fossnes har et stort hjerte for lokalsamfunnet og sammen med seniorgjengen rydder, maler og forskjønner han omgivelsene i omsorg for alle som bor her og tilreisende. Han er også en krumtapp i Rakfiskfestivalen og på Blåbærmyra – alltid blid og positiv!

Kulturprisvinnere - Kjell Ivar Fossnes og Cecilie SolarSolar har vært tilknyttet Valdres barne- og ungdomsteater i en årrekke, og Solars frivillige engasjement har vært avgjørende for at teateret blomstrer. For teateret er Cecilie Solar en uvurderlig miljøskaper med et stort og varmt hjerte. 

Nord-Aurdal kommune gratulerer Kjell Ivar Fossnes og Cecilie Solar som kulturprisvinnere!

 

 

Kulturprisvinnere gjennom tidene

Kulturprisvinnere gjennom tidene
1979 Olav Rudi Lyrikk
1980 Oddleif Biribakken og Arne Johansen Korpsmusikk
1981 Knut Holden Allment kulturarbeid
1982 Inger Helene Nybråten Skiidrett
1983 Annlaug Fønhus Svae Barn/ungdom/musikk
1984 Synnøve Riste Lyrikk og kulturhistorie
1985 Liv Paulsen Barne- og ungdomsarbeid
1986 Ranveig og Egil Kampenes Allment kulturarbeid
1987 Olav Viken Folkemusikk/instrumentmaker
1988 Trygve Bjørgo Lyrikk og kulturhistorie
1989 Olaug Lien Husflid
1990 Aslaug og Knut Fossen-Helle Bunadsylv/design/trad.
1991 Fagernes Musikkorps Korpsmusikk
1992 Ottar Søther Preparant/treski/snekker
1993 Ingebret Kulterstad Lok.hist/naturvern/kult.arb.
1994 Ellen Berntsen Barn/ungdomsarb./dans
1995 Asbjørn Månum Speiderarbeid/barn/ungdom
1996 Lo barnekor Korsang
1997 Reidun og Knut Hommedal Barn/ungdom/idrett/teater
1998 Jul Haganæs Litteratur
1999 Skrautvål Idrettslag Idrettslag
2000 Ole Birger Gjevre Veteranbil/lokal kulturhistorie
2001 Torkjell og Ingebjørg Asheim Skole/ungdomsarb./humanitært/politisk
2002 Anne Rygh Teater/Barne- og ungdomsarbeid
2003 Ivar Aars Lokalt kulturarbeid/stadnamn/speiding
2004 Helge Rognås Korpsmusikk/ungdomslag/idrett
2005 Ingar Ranheim og Elisabeth Kværne Folkemusikk/lokalhistorie/byggeskikk
2006
2007 Ola Kjørlie Idrettsarbeid
2008 Torbjørg Orderdalen Eldsjel Vikatunet
2009 Lars Øystein Halden Idrett/kultur
2010 Jan Arne Sebuødegård Musikk/lokalhistorie/tradisjonsbærar
2011 Bodil Sørum Aktivitetar barn og unge
2012
2013 Aud Søyland Eldsjel innan dans, musikk og språk
2014 Jahn Børe Jahnsen Formidling av kultur og kulturarv
2015
2016 Nord-Aurdal sanglag Korsang
2017 Oddrun Hegge og Per H. Isachsen Folkemusikk/frivillighet
2018 Alf Richard Kraggerud og Jon Gjesdal Grunnleggere av Valdres sommersymfoni
2019 Kaja Funder Idstad og Birgitta Eraker Korpsmusikk
2020 Kåre Strande og Ole Christian Nymoen Friidrett/Sykkelsport
2021 Kjell Ivar Fossnes og Cecilie Solar Frivillighet og teater