Langtidsopphold i institusjon

Langtidsopphold i institusjon tildeles pasienter med varig helsesvikt og omfattende pleiebehov som ikke kan dekkes i omsorgsbolig eller i hjemmet med hjemmetjenester.

Nytt telefonnummer til nye Aurdal institusjon

I forbindelse med åpningen av nye Aurdal institusjon bytter også tjenesten telefonnummer: 61 35 93 60