Boveiledning

Formålet med boveiledning er å bidra til opplæring/veiledning og vedlikehold av dagliglivets praktiske gjøremål. Hensikten er å fremme mestring og selvstendighet.

Boveiledning krever egeninnsats og personlig ansvar fra mottakeren.

Hvor mye boveiledning du skal ha, og hvor ofte, blir vurdert i forhold til ditt behov. Det varierer fra daglig til ukentlig kontakt. 

Det vil bli utført en individuell vurdering av innhold og omfang av boveiledningen.

Målgruppen er pasienter som bor i egen bolig eller er på vei til å etablere seg i egen bolig og som trenger veiledning i hverdagen.
 

Kontaktinfo

Tildelingskontoret
Telefon 61 35 93 17

Telefonen er stengt:
Tirsdag og torsdag