Matombringing

Eldre eller funksjonshemmede som bor hjemme og har problemer med å få laget middag til seg selv, kan få maten tilkjørt.

Tilbudet består av middag som bringes én eller flere dager i uken. Tjenesten skal være et supplement for å dekke ernæringsbehovet til innbyggere som av ulike årsaker ikke er i stand til å dekke dette behovet fult ut selv, og derav forebygge feilernæring og sykdom.

Maten produseres ved kjøkkenet på Valdres Lokalemedisinske senter og blir kjørt ut 3 dager i uken.

Matombringing hjemmeboende
Måltid Pris 2022
Matombringing pr. porsjon (2 retter - forrett/middag eller middag/dessert) 98 kr.

Kontaktinfo

Kjøkken
Telefon 61 35 89 90