Pårørendestøtte

Til personer med særlig tyngende omsorgsarbeid skal kommunen tilby nødvendig pårørendestøtte blant annet i form av:

  • Opplæring og veiledning
  • Avlastningstiltak
  • Omsorgsstønad

Avlastningstiltak kan tildeles mennesker med stort omsorgsbehov for å avlaste pårørende som er i en særlig krevende omsorgssituasjon. Avlastningstjenester kan gis på ulike måter og i ulikt omfang. 

Omsorgsstønad er en ytelse til pårørende eller andre frivillige som har et særlig tyngende omsorgsarbeid for personer som har et stort omsorgsbehov på grunn av alder funksjonshemming eller sykdom.

Kontaktinfo

Tildelingskontoret
Telefon 61 35 93 17

Telefonen er stengt:
Tirsdag og torsdag